Poznań: Ubywa reklamowych samowoli

Inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego regularnie sprawdzają legalność nośników reklamowych. Ubiegłoroczne kontrole poskutkowały usunięciem szeregu reklam, zamontowanych niezgodnie z prawem.

– Walka z samowolami budowlanymi, dotyczącymi nielegalnych nośników reklamowych,


to nie tylko walka o respektowanie obowiązującego prawa, ale to również walka o ład przestrzenny i architektoniczny – mówi Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Nośniki reklamowe przybierają różne formy, ale większość z nich podlega przepisom ustawy Prawo budowlane, a w konsekwencji ich budowa lub montaż wymagają pozwolenia prezydenta miasta.

Nośniki wolnostojące są budowlami i wymagają pozwolenia na budowę. Natomiast nośniki w formie urządzeń lub tablic reklamowych, umieszczanych na obiektach budowlanych, obligują inwestora do dokonania zgłoszenia. W przypadku umieszczania nośników reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarze objętym ochroną konserwatorską – dodatkowo wymagana jest zgoda konserwatora zabytków.

– W 2017 roku inspektorzy nadzoru budowlanego dla Miasta Poznania prowadzili 72 postępowania, w ramach których sprawdzono legalność 112 nośników reklam. W toku tych działań, doprowadzono do rozbiórki 34 nośników reklamowych. Spośród nich 16 to nośniki wolnostojące, a 18 stanowiły urządzenia i tablice umieszczone na różnego rodzaju obiektach budowlanych – wylicza Paweł Łukaszewski.

Spośród 112 skontrolowanych nośników 6 okazało się nośnikami legalnymi. 4 nośniki w toku postępowania administracyjnego zostały zalegalizowane. Aktualnie prowadzonych jest jeszcze 38 postępowań, wszczętych w większości w 2017 roku. Poza wyegzekwowanymi 34 rozbiórkami nielegalnych nośników, w ubiegłym roku wydano 14 decyzji nakazujących rozbiórkę reklamowych samowoli, od których inwestorzy wnieśli odwołania.

W przypadku uchylania się inwestora od likwidacji samowoli budowlanej, wszczynane są postępowania egzekucyjne. Z doświadczeń PINB wynika, że nałożenie grzywny w celu przymuszenia inwestora do usunięcia reklamowej samowoli – kończy się natychmiastowym wykonaniem określonego w decyzji obowiązku.

PINB zwraca też uwagę, że najprawdopodobniej w tym roku zacznie w Poznaniu obowiązywać uchwała krajobrazowa, regulująca między innymi zasady i warunki sytuowania reklam. – To będzie kolejny oręż w walce o porządek urbanistyczny i budowlany w stolicy Wielkopolski – podkreśla Paweł Łukaszewski, PINB.

Hubert Bugajny/biuro prasowe/poznan.pl


(Visited 84 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz