Poznań: Świąteczny rozkład komunikacji miejskiej

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także w Sylwestra i Nowy rok zmianie ulegną rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.

Sobota, 23 grudnia


W sobotę 23-go grudnia komunikacja miejska i podmiejska będzie kursowała zgodnie z rozkładem. Autobusy linii 98 nie będą wjeżdżały na Kampus Morasko.

Wigilia, 24 grudnia

Komunikacja miejska będzie funkcjonowała zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

W wigilię Bożego Narodzenia tramwaje dzienne kursować będą do godziny 16-stej. Od 16-stej do 23-ciej kursował będzie co 15 minut tylko tramwaj linii 201. Po godzinie 23-ciej tramwaj 201 kursował będzie co 30 minut, zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w nocy z soboty na niedzielę.

Również w wigilię autobusy linii 5, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 320, 321 i 322 kursowały będą do godziny 16-stej. Z kolei autobusy o numerach 54, 58 i 62 będą kursowały do godziny 17-stej.

Rozkład autobusów linii 46, 55, 66, 73, 77, 78, 80, 89, 98, 348, 727 i 911 pozostaje bez zmian.

Od godziny 16-stej na terenie Poznania pojawią się autobusy linii nocnej o numerach 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 243 i 251 (kursowały będą co 30 minut) oraz autobusy linii 236, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 249 i 252 (kursowały będą co 1h). Linia nr 237 od 16-stej do 23-ciej będzie kursowała co 30 minut, zaś później co 1h. Zmianie ulegną również rozkłady jazd ostatnich kursów linii 312, 323, 342, 527, 610, 611, 651, 729, 832, 833, 834, 901, 902, 905, 701, 702, 703 i 716. Z kolei autobusy linii 704 i 710 nie będą kursowały.

Boże Narodzenie, 25 grudnia


Tego dnia komunikacja miejska będzie funkcjonowała zgodnie z rozkładem świątecznym. Pojawią się jednak zmiany. Tramwaje linii 11 i 13, a także autobusy o nr 48, 50, 52, 79, 81, 83, 90, 92 i 94 w ogóle nie będą kursowały.

Tramwaje linii 1, 2, 4, 12 i 14 rozpoczną swoje kursy od godziny 14-stej. Z kolei tramwaj nr 6 przez cały dzień będzie kursował do Junikowa, zaś linia nr 15 do 14-stej będzie kursowała przez Dworzec Zachodni. Linia nr 12 zrezygnuje z dodatkowych kursów po godzinie 17.30.

Autobusy linii nr 45, 60, 85, 95 i 96 również rozpoczną kursy od godziny 14-stej, zaś do tej godziny linia nr 68 będzie kursowała do Strzeszyna.

W nocy z 25/26 grudnia autobusy linii nocnych kursowały będą z rozkładem z nocy z soboty/niedzielę. Nie będzie kursowała linia nr 231. Tej nocy pojawi się natomiast tramwaj linii 201.

Zmiany pojawią się również w rozkładzie autobusów linii 84, 98, 80, 84, 703, 729, 611, 811, 812, 813. Autobusy linii 704 i 710 w ogóle nie będą kursowały.

Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia

26-go grudnia komunikacja miejska będzie działała zgodnie z świątecznym rozkładem jazdy. Tego dnia, nie będzie dodatkowych kursów tramwaju nr 12 po godzinie 17.30.

Przez cały dzień nie będzie kursowała linia autobusowa nr 50.

Zmianie ulegną również kursy linii 80, 81, 84,98, 703, 729, 611, 811, 812 i 813. Linia numer 704 i 710 nie będzie funkcjonowała.

Środa-Piątek, 27-29 grudnia


Linie tramwajowe i autobusowe kursowały będą zgodnie z roboczym rozkładem jazdy. Kursy szkolne autobusów linii nr 60 nie będą funkcjonowały, a autobusy linii 98 będą wykonywały przez Morasko tylko wyznaczone kursy.

Zmianie pojawią się również w rozkładach linii 312, 431, 432, 527, 603, 903. Linie nr 396, 397, 398 w ogóle nie będą funkcjonowały.

Sobota, 30 grudnia

Komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Autobusy linii 98 nie będą wjeżdżały na Kampus Morasko.

Sylwester, 31 grudnia

Tego dnia, komunikacja miejska będzie funkcjonowała zgodnie z świątecznym rozkładem jazdy. Do godziny 21 kursowały będą wszystkie linie tramwajowe, oprócz linii nr 23. Będzie ona od 12-stej kursować co 12 minut, zaś od 12-stej do 24-tej będzie kursowała co 10 minut.

Poprzez organizację miejskiego Sylwestra zamknięty będzie ruch tramwajowy na Placu Wolności. Z tego względu, po godzinie 20-stej linia nr 5 będzie kursowała przez Królowej Jadwigi i Most Dworcowy, zaś linia nr 16 przez rondo Śródka.

Od 21-szej linia 201 kursowała będzie przez plac Wielkopolski i rondo Śródka co 15 minut.


Autobusy linii 45, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 320, 321 i 322 w Sylwestra kursowały będą do 21-szej. Z kolei linie 46, 54, 55, 58, 62, 66, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 89, 96, 98, 348, 727 i 911 będą funkcjonowały bez ograniczeń.

Od godziny 21-szej autobusy nocnych linii 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 243, 251 i 252 kursowały będą co 30 minut, zaś autobusy linii 236, 242, 245, 246 i 249 co 1h. Zmiany w trasie dotyczyły będą linii 232, 237, 238 i 248. Nie będzie dodatkowych kursów linii 244, 247 i 248.

Zmiany w rozkładzie ostatnich kursów będą dotyczyły linii 312, 323, 342, 527, 601, 611, 651, 701, 702, 703, 716, 729, 832, 833, 834, 901, 902 i 904. Linie nr 830 i 905 będą funkcjonowały bez ograniczeń. Z kolei linie 704 i 710 nie będą kursowały.

Nowy Rok, 1 stycznia

W Nowy Rok komunikacja miejska będzie działała zgodnie z świątecznym rozkładem jazdy. Linie tramwajowe nr 11 i 13 oraz linie autobusowe 48, 50, 52, 79, 81, 83, 90, 92 i 94 nie będą funkcjonowały przez cały dzień.

Tramwaje linii 1, 2, 4, 12 i 14 rozpoczną swoje kursy od godziny 14-stej. Z kolei tramwaj nr 6 przez cały dzień będzie kursował do Junikowa, zaś linia nr 15 do 14-stej będzie kursowała przez Dworzec Zachodni.

Autobusy linii 45, 60, 85, 95 i 96 będą kursowały od godziny 14-stej. Zmianie ulegną również kursy linii 68, 98, 80, 81, 84, 703, 729, 611, 811, 812 i 813. W nocy z 1 na 2 stycznia nie będzie kursowała nocna linia 231, pojawi się za to nocny tramwaj nr 201. Również linie 704 i 710 nie będą kursowały.

Wtorek. 2 stycznia


2 stycznia, komunikacja miejska będzie funkcjonowała zgodnie z roboczym rozkładem jazdy. Linia nr 98 będzie wykonywała tylko wyznaczone kursy na Kampus Morasko, zaś linia nr 60 będzie wykonywała kursy szkolne.

Autobus linii 49 będzie kursował nową trasą. Korekty w rozkładach jazdy pojawią się również w rozkładach linii 45, 50 i 78.

Autobusy nocnych linii  232 i 238 od 2 stycznia będą codziennie dojeżdżały do szpitala przy ul. Szwajcarskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl oraz www.mpk.poznan.pl

Dominik Jagiełło/biuro prasowe/poznan.pl
(Visited 358 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz