Poznań ponownie z najwyższym ratingiem

Prestiżowa agencja Fitch Ratings ponownie potwierdziła rating Poznania „A-” z perspektywą stabilną. To najwyższa możliwa ocena, jaką może uzyskać polski samorząd.


Agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-„. Taka ocena oznacza, że miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Perspektywa stabilna informuje zaś, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa miasta nie powinna ulec zmianie.

Ocena po raz kolejny potwierdza, że Poznań prowadzi dobre zarządzanie finansami: stosuje ostrożne podejście do budżetowania oraz  utrzymuje mocne wyniki operacyjne.

Istotnym czynnikiem jest dobre zarządzanie miastem. Fitch podkreśla, że władze Poznania koncentrują się na przyciąganiu inwestorów z ważnych sektorów oraz tworzą dobre warunki życia poprzez dalszą poprawę infrastruktury. Konsekwencją takich działań władz jest dynamiczny rozwój poznańskiej gospodarki oraz dynamicznie rosnące wpływy podatkowe do budżetu miasta.

Ratingi uwzględniają również wysoką zdolność do samofinansowania inwestycji oraz dobrze rozwiniętą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną. Poznań jest jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju. Bogata gospodarka miasta jest zdominowana przez usługi. PKB na mieszkańca jest w Poznaniu dwukrotnie wyższe od średniej krajowej, a stopa bezrobocia – najniższa wśród polskich miast.

Według agencji Fitch Ratings ocena ratingowa może zostać podniesiona, jeśli Poznań utrzyma dobre wyniki operacyjne, a wskaźnik zadłużenia w sposób trwały wynosić będzie poniżej 3 lat. Najpierw musiałby jednak zostać podniesiony rating Polski – ocenia wiarygodności kredytowej samorządu nie może być wyższa, niż ocena kraju.

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności Poznania.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Miasto Poznań korzysta z usług agencji od 2013 roku.

AW /poznan.pl/

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz