Poznań: O czyste powietrze zadba specjalista

Hanna Grunt została pełnomocniczką prezydenta do spraw jakości powietrza. Nowe obowiązki pełni od poniedziałku, 16 lipca. Do zadań pełnomocniczki będzie należało m. in. monitorowanie jakości powietrza na terenie Poznania, koordynowanie działań na rzecz jej poprawy oraz kontakt z instytucjami, które są za to odpowiedzialne.


 
–  O poprawę jakości powietrza Miasto dba od wielu lat. I efekty tych działań są widoczne – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. – Czyste powietrze to priorytet nas wszystkich. Jest to ważne dla nas i przyszłych pokoleń. Trzeba o tym rozmawiać merytorycznie i konkretnie, a przede wszystkim działać. Rolą nowo powołanej pełnomocniczki będzie kreowanie skutecznej polityki w tym zakresie. Istotna jest też edukacja, bo wiele zależy od świadomości samych mieszkańców  – tłumaczy prezydent Poznania.

Jacek Jaśkowiak zapowiedział też powołanie miejskiego zespołu antysmogowego, w skład którego wejdą eksperci i społecznicy. Będzie to jedno z pierwszych zadań pełnomocniczki ds. jakości powietrza.

Hanna Grunt to doświadczony specjalista. Tematyce związanej z ochroną środowiska poświęciła całe dotychczasowe życie zawodowe. Zaczynała w 1990 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Awansowała na kolejne stanowiska. Po 10 latach objęła funkcję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W latach 2007-2011 pracowała w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Od 2011 do 2017 roku była prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od stycznia 2018 r. Hanna Grunt pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. ochrony zieleni i ocen oddziaływania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

– Jakość powietrza ma wpływ na życie mieszkańców. W Poznaniu sytuacja w tym zakresie bardzo się poprawiła, jednak nadal jest wiele do zrobienia – mówi pełnomocniczka prezydenta ds. jakości powietrza. Jak zauważa, zagadnieniem tym zajmuje się przede wszystkim Wydział Ochrony Środowiska, ale też wiele innych referatów i jednostek miejskich.  – Aby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne, trzeba je skoordynować – podkreśla Hanna Grunt.


Nowo powołany pełnomocnik będzie odpowiadał m.in. za monitorowanie jakości powietrza w Poznaniu. Do jego zadań będzie należał np. kontakt z miejskim jednostkami i wydziałami.

– Do moich obowiązków należeć też będzie kontakt z organizacjami społecznymi, innymi samorządami i organami państwowymi. Tutaj nie ma granic. Na jakość powietrza w Poznaniu ma wpływ także jego sąsiedztwo – zauważa Hanna Grunt.

To pełnomocnik będzie opiniował inicjatywy podejmowane w celu poprawy jakości powietrza w mieście oraz wskazywał możliwe rozwiązania. Chodzi nie tylko o koordynowanie działań w ramach już realizowanych programów, ale też podejmowanie nowych inicjatyw. Ważna jest również edukacja. Zadaniem pełnomocnika będzie propagowanie idei czystego powietrza wśród mieszkańców miasta.

– Mieszkańcy powinni sobie uświadomić, że jakość powietrza w Poznaniu zależy nie tylko od urzędu miasta czy instytucji państwowych, ale także od nich samych – podkreśla pełnomocniczka ds. jakości powietrza w Poznaniu.

Na rzecz poprawy jakości powietrza Miasto Poznań działa już od wielu lat. W ramach tzw. małej uchwały antysmogowej, w przypadku występowania smogu, mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Na razie nie było jednak konieczności jej uruchomienia. Termomodernizowane są budynki szkół i urzędów administracji publicznej. W mieście realizowanych jest wiele programów, np. KAWKA BIS, w ramach którego Miasto Poznań dopłaca chętnym mieszkańcom do likwidacji pieców i kotłów, opalanych paliwem stałym.

– Łącznie w 2018 roku, w ramach tego programu Wydział Ochrony Środowiska przygotował 234 umowy na kwotę ponad 1,6 mln zł. Pozwolą one na usunięcie ponad 500 pieców


i kotłów opalanych paliwami stałymi. Dzięki temu każdego roku ich zużycie będzie zmniejszać się o 2,2 tys. ton. W rezultacie do Poznania rocznie przybędzie ok. 50 wagonów mniej węgla do ogrzewania, spalanego wcześniej w piecach i kotłach. Program KAWKA BIS będzie kontynuowany – tłumaczy Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Wśród programów realizowanych przez miasto są też inne akcje, takie jak „Trzymaj ciepło” (pomagająca poznaniakom w oszczędzania energii cieplnej i efektywnym ocieplaniu budynków) czy „Eco-driving” (bezpłatne szkolenia dla kierowców). Stan powietrza poznaniacy mogą kontrolować na bieżąco, dzięki stronie internetowej i aplikacji „Atmosfera dla Poznania”, stworzonej przez specjalistów Wydziału Ochrony Środowiska UMP.

W temacie zwalczania smogu aktywnie działa też straż miejska. Strażnicy zostali wyposażeni w mierniki poziomu zanieczyszczeń, za pomocą których sprawnie wychwytują przypadki łamania prawa. Powstają mapy operacyjne dzielnic, w których najczęściej dochodzi do przekraczania dopuszczalnych norm.

– Działania te są skuteczne. W 2017 roku na 2 tys. kontroli ujawniono około 500 nieprawidłowości. Osoby spalające śmieci zostały ukarane – podkreśla Maciej Wudarski.

Niedługo, w nowoczesny samochód przystosowany do kontroli poziomu emisji spalin, zostanie wyposażona także poznańska policja. Miasto rozważa też zwiększenie liczby stacji kontroli powietrza.

AJ /poznan.pl/


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


(Visited 96 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz