Poznań ma najniższe bezrobocie w Polsce

W Poznaniu jest najniższy poziom bezrobocia w skali kraju. Pracy nie ma tylko 1,4 proc. aktywnych zawodowo mieszkańców. To mniej, niż rok temu.

Na koniec grudnia 2017 r. w Poznaniu było 5 tys. bezrobotnych – to 0,2 tysiąca mniej, niż miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia wyniosła 1,4 proc i była najniższa w Polsce (w grudniu 2016 wynosiła 1,9). Na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadały 123 kobiety.


Blisko 30 proc. bezrobotnych ma wykształcenie wyższe, prawie co czwarty – co najwyżej gimnazjalne. Największe problemy z zatrudnieniem mają osoby o krótkim stażu pracy. Niemal połowa bezrobotnych miała staż pracy krótszy niż 5 lat.

Ponad połowa osób zarejestrowanych w PUP była w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25-44 lat), w tym 28 proc. w wieku 25-34 lat. Co piąty bezrobotny miał uprawnienia do pobierania zasiłku, niemal co drugi zaliczany był do kategorii długotrwale bezrobotnych. W Poznaniu pracy poszukiwało 331 osób niepełnosprawnych oraz 22 cudzoziemców. Powiatowy Urząd Pracy dysponował 483 propozycjami pracy w Poznaniu. To znaczy, że na 1 ofertę przypadało 10 osób zarejestrowanych w PUP.

W 2017 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,5 tys. osób – nie zmieniła się za to liczba dostępnych w ciągu całego roku ofert pracy.

26 zakładów pracy dokonało zwolnień grupowych obejmujących 0,4 tys. pracowników.

Stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wyniosła 1,8%. W grupie 5 największych polskich miast, liczących ponad 500 tys. mieszkańców, stopa bezrobocia nie przekroczyła 3 procent tylko w czterech miastach: Poznaniu (1,4%), Warszawie (2%), Wrocławiu (2,2%) i Krakowie (2,8%). Najwyższy poziom bezrobocia utrzymuje się w Łodzi (6,4%).

WRMiWM/Alicja Wesołowska/biuro prasowe/poznan.pl
(Visited 548 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz