Poznań – Miejski Konserwator Zabytków zawiadomił Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na zniszczeniu zabytkowego, XIX- wiecznego młyna parowego w Antoninku.

Miejski Konserwator Zabytków przesłał do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na zniszczeniu zabytkowego, XIX- wiecznego młyna parowego w Antoninku. Poinformował o tym fakcie również Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wystąpił do inwestora o pilne zabezpieczenie pozostałych zachowanych fragmentów obiektu.

– W połowie lutego, w trakcie oględzin, pracownicy naszego biura  stwierdzili, że rozebrane zostały w znacznej części mury obwodowe budynku dawnego młyna od strony południowo-zachodniej oraz północno-zachodniej. Tym samym zabytkowy obiekt przy ul. Sarniej 2 został bezpowrotnie zniszczony – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu.

Tymczasem – zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi – młyn miał zostać zachowany i poddany kompleksowym zabiegom konserwatorskim i rewaloryzacyjnym. Młyn, który został wzniesiony w 1898 roku na miejscu wcześniejszego obiektu o tym samym przeznaczeniu, przez lata utrzymywał przemysłową tradycję tego miejsca.

– To przykład wysokiej jakości architektury przemysłowej końca XIX wieku, o oryginalnym wystroju dekoracyjnym elewacji. Jest świadkiem historii i elementem chronionego dziedzictwa  przemysłowego naszego miasta. Został objęty ochroną konserwatorską w wykazie zabytków nieruchomych, wyznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zieliniec”, uchwalonym w 2010 roku – informuje Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

W 2015 roku inwestor uzyskał uzgodnienie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę, a także na rewitalizację, adaptację i rozbudowę zespołu dawnego młyna. Koncepcja zakładała połączenie istniejącego zabytkowego budynku z nowoprojektowaną zabudową. Charakterystyczna bryła starego młyna i dekoracyjne elewacje miały zostać wyeksponowane. Sam obiekt poprzemysłowy miał zmienić funkcję, ale jego wyjątkowej architekturze miano przywrócić dawną świetność.

(Visited 299 times, 1 visits today)

Leave a Reply