Poznań – Miasto pomaga Polakom przybyłym z Mariupola

Polskie rodziny, które przed rokiem przyjechały do Poznania z Mariupola na Ukrainie, nie pozostaną bez wsparcia Miasta. Tym, które potrzebują pomocy lokalowej, zaproponowano mieszkania.


W lipcu ubiegłego roku do Poznania przyjechało z Mariupola osiem rodzin polskiego pochodzenia, posiadających Kartę Polaka. Zostały one otoczone przez Miasto programem umożliwiającym integrację ze społecznością lokalną i samodzielne życie w Poznaniu.

 Wszystkie rodziny były poinformowane o tym, że pogram ich wsparcia będzie trwał maksymalnie 1 rok, a specjalne, dedykowane wsparcie finansowe, po okresie pierwszych trzech miesięcy od przyjazdu będzie systematycznie maleć, tak aby stały się jak najszybciej samodzielne i niezależne – przypomina Agnieszka Awzan – Spychalska, kierownik Oddziału Organizacji i Wspierania Inicjatyw Społecznych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Poznań pomaga

Polacy z Mariupola po przyjeździe zasiedlili mieszkania wyszukane przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, którzy obejrzeli kilkadziesiąt lokali z zasobu komunalnego, Skarbu Państwa, jak i z wolnego rynku.

Mieszkania, które udało się pozyskać zostały w ramach wolontariatu pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – w zależności od potrzeb – odświeżone, odmalowane oraz dokładnie wysprzątane. Przed przyjazdem rodzin doposażono je w nowy sprzęt AGD, meble, kompletne zestawy pościelowe, zestawy garnków, przybory kuchenne oraz środki czystości, które stały się ich własnością.


– Wszystkim rodzinom po przyjeździe przyznano specjalnie dedykowanych opiekunów z MOPR, którzy pomagają w załatwieniu wszelkich formalności urzędowych m.in. w PUP, Wydziale Spraw Obywatelskich i PCŚ, a także pomagają odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pomoc trwa do dziś – mówi Agnieszka Awzan – Spychalska.

Opieka sprawowana przez MOPR umożliwia także usamodzielnienie się. Jego efektami są znalezienie pracy przez dorosłych oraz podjęcie nauki przez dzieci, które uczęszczają do poznańskich przedszkoli i szkół. Każda z rodzin miała również możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć języka polskiego, organizowanych przez Migrant Info Point.

Od lipca ubiegłego roku do marca br. Miasto przyznało rodzinom zasiłki i świadczenia na łączną kwotę przekraczającą 270 000 zł.

– Oprócz tego otrzymały one bony od naszych partnerów (Ikea, Castorama, Leroy Merlin, PSS Społem) na łączną kwotę 54 300 zł – dodaje Awzan – Spychalska.

Propozycje mieszkaniowe

Dziś dwie spośród ośmiu rodzin polskich rodzin przybyłych do Poznania z Mariupola mają stabilną sytuację mieszkaniową i nie oczekują od Miasta wsparcia w tym zakresie. Pozostałe nadal z niego korzystają.


– W perspektywie kończących się rocznych umów najmu i braku oznak usamodzielnienia rodzin podjęte zostały kroki zmierzające do indywidualnego wypracowania z każdą z nich nowych rozwiązań lokalowych. Brane były pod uwagę ich potrzeby, oczekiwania oraz możliwości finansowe – tłumaczy Agnieszka Awzan – Spychalska i dodaje, że nad ich opracowaniem pracuje bezpośrednio z zainteresowanymi Biuro Spraw Lokalowych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UMP.

Żadna z rodzin nie została bez pomocy. Miasto zaproponowało im mieszkania. Największe, liczące 105 metrów kwadratowych przy ul. Chełmońskiego 1 – wielopokoleniowej rodzinie składającej się w zasadzie z dwóch rodzin: dziadków oraz ich dzieci z wnukami. Lokal jest gotowy do zamieszkania. Trzem rodzinom zaproponowano lokale o powierzchni około 50 metrów kwadratowych, przy ul. Sikorskiego 11, w nieruchomości, w której Miasto posiada udziały we współwłasności. Dwa lokale są obecnie remontowane i będą gotowe do zasiedlenia pod koniec sierpnia. Piąta rodzina – po analizie merytorycznej  – została ujęta na liście mieszkaniowej na ten rok.

Jacek Łakomy/biuro prasowe/ poznan.pl


(Visited 306 times, 1 visits today)

Leave a Reply