Poznań: Miasto oświetli i zamontuje monitoring na zachodnim brzegu Warty

Prace projektowe dotyczące oświetlenia i monitoringu zachodniego brzegu Warty dobiegają końca. W najbliższych miesiącach zgłoszone zostaną roboty budowlane na jego górnej terasie.


– Budowa oświetlenia i monitoringu nad Wartą jest dla miasta zadaniem priorytetowym. Jego realizacja przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach nadwarciańskich, zarówno mieszkańców jak i turystów – podkreśla  Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Montaż lamp w technologii LED, które miały jednocześnie oświetlać dolną i górną terasę zachodniego brzegu Warty pomiędzy Mostem Chrobrego a Mostem św. Rocha, to projekt zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego  (PBO) w 2016 roku. Jego realizacją zajęło się Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania (BKPiRM), realizujące od tego samego roku projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z jej oświetleniem i monitoringiem.

Dodatkowe kamery, dodatkowe tereny

– Projekt budżetu obywatelskiego wpisuje się w działania, jakie podejmujemy w ramach budowy Wartostrady. Aby poprawić bezpieczeństwo osób przebywających na terenach nadwarciańskich zdecydowaliśmy, że – oprócz oświetlenia – zamontujemy nad Wartą także kamery włączone do systemu monitoringu wizyjnego miasta. W maju ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą na przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego, zwiększając jego zakres – tłumaczy Grzegorz Kamiński, dyrektor BKPiRM. Dodaje, że obecnie projekt ten obejmuje tereny od Mostu Chrobrego aż do Mostu Królowej Jadwigi, a więc także obszar położony na południe od Mostu św. Rocha, w tym park Tadeusza Mazowieckiego.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnych okazało się, że realizacja projektu w kształcie proponowanym w PBO,


czyli w systemie dwulampowym, obejmującym zarówno górną oraz dolną terasę, nie jest możliwa. Przeszkodą okazało się ukształtowanie wału górnej terasy oraz gęste zadrzewienie tego terenu.

– Wobec tego podjęliśmy decyzję o realizacji dwóch osobnych projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia oraz monitoringu dla górnej i dolnej terasy zachodniego brzegu Warty. Prace na dolnej terasie mają też ścisły związek z planowaną przez Miasto budową ścieżki pieszo-rowerowej w tym terenie. Ostatecznie rozpocznie ona swój bieg przy parku w Starym Korycie Warty, a zakończy na południu, za Mostem Królowej Jadwigi – mówi dyrektor Kamiński.

W styczniu tego roku BKPiRM podpisało umowę na opracowanie projektu oświetlenia i monitoringu właśnie na tym odcinku.

Czasochłonne procedury

Jak tłumaczy Grzegorz Kamiński prace projektowe przedłużyły się z uwagi na konieczność dokonania bardzo dużej liczby uzgodnień – od pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków, przez decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej, po złożenie wniosku do Enea Operator o przyłączenie do sieci. Uzgodnienia dotyczące systemu monitoringu prowadzone są jeszcze z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Trwa również postępowanie w Wydziale Urbanistyki i Architektury związane z tzw. ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.

– Dokonanie wszystkich ustaleń jest niezwykle czasochłonne. Mimo naszych usilnych starań nie da się znacząco przyspieszyć procedur. Dopiero w momencie uzyskania wszystkich koniecznych zgód będziemy mogli odebrać gotowy projekt – wyjaśnia Grzegorz Kamiński.

Jacek Łakomy/biuro prasowe/poznan.pl(Visited 80 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz