Poznań: Drogowcy gotowi do zimy

Miasto Poznań jest przygotowane na nadejście zimy i pierwsze opady śniegu. W porównaniu z poprzednimi latami o ponad godzinę skróci się czas wyjazdu na drogi lokalne I i II stopnia.

– Wszystko jest już gotowe na rozpoczęcie Akcji Zima. Nasi podwykonawcy, czyli konsorcja, które będą zajmowały się oczyszczaniem dróg, są w pełni przygotowane. Już od 1 listopada pełnimy dyżury 24-godzinne – zapewnia Ireneusz Woźny, zastępca dyrektora ds. technicznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.


W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem systemowym objętych zostało 871,6 km poznańskich dróg, a z uwagi na rosnący z roku na rok ruch rowerowy zwiększona została również, do 112,5 kilometrów długość odśnieżania ścieżek rowerowych. Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piskiem) na sieci ścieżek rowerowych odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Pieniądze nie idą w piach

Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskiej warstwy śniegu na drogach, jak również oczyszczanie sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnianie koszy ulicznych.

W tym roku zaplanowano na ten cel 23,8 mln. To porównywalne wydatki co w latach poprzednich powiększone nieznacznie o wzrost inflacji, ceny paliw oraz soli.

– W bieżącym sezonie mamy do dyspozycji 28 pługopiaskarek i 21 pługów samochodowych do obsługi jezdni oraz 16 samochodów z pługiem i piaskarką – dodaje Ireneusz Woźny.

Ekologiczna zima

– Tak jak w latach ubiegłych będziemy zwracać uwagę na ważny aspekt ekologiczny, zwłaszcza w kontekście zieleni przydrożnej – mówi przedstawiciel ZDM. – Zasady stosowania środków chemicznych, które wprowadziliśmy w latach ubiegłych, będą kontynuowane.


Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej. Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne.

W sezonie zimowym 2017/2018 osłoniętych zostanie ok. 1000 koron młodych drzew. Działania te ratują młode drzewa. Koszt nasadzenia nowego drzewa to ok. 600-1500zł, natomiast jedna osłona kosztuje 25 zł. Wygrodzonych będzie również 23 tys. m terenów z roślinnością niską.

Kolejność odśnieżania

Sieć dróg w Poznaniu podzielono na 4 kategorie – sieć strategiczną, sieć podstawową, sieć lokalną I oraz sieć lokalną II. Różnice polegają na czasie reakcji sprzątania i odśnieżania. Łącznie jest to 871,6 kilometrów dróg. W pierwszej kolejności oczyszczane są ulice ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta oraz dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Maksymalny czas dotarcia w przypadku tych ulic to 2 godziny. 2-2,5 godziny, od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu, to czas reakcji dotyczący ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy komunikacji autobusowej.

Tzw. sieć lokalną podzielono na dwie kategorie. W pierwszej znalazły się ulice łączące osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji, od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu, wynosi 4-4,5 godziny.


W drugiej części sieci lokalnej są ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Tutaj czas reakcji to 3-3,5 godziny.

W przypadku obu sieci lokalnych czas reakcji, w porównaniu z rokiem ubiegłym, został skrócony. Jeszcze w poprzednim roku wynosił on odpowiednio 5-6 godzin oraz 3,5-4,5 godziny.

Dla czterech pierwszych sieci wykonawców obowiązuje zdefiniowany standard utrzymania pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie oczekiwań mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych ZDM.

W pierwszej kolejności się ZDM reagować będzie na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne.


Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych o znacznym spadku. Wszystkie tego typu działania doraźne rozpoczną się jednak dopiero po zakończeniu pracy pługoposypywarek na 871,6 kilometrach dróg utrzymywanych systemowo.

Chodniki bez śniegu

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości.

– W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg. Jeżeli jest on czysty, bez soli, można go usunąć po drzewa – przypomina dyrektor ds. technicznych ZDM.

Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Kto będzie odśnieżał?

Odśnieżaniem poznańskich ulic zajmować się będą cztery konsorcja wyłonione w przetargu. Do jednego z nich należy Remondis Sanitech, który wspólnie z firmą San-Eko odpowiadać będzie za drogi na Grunwaldzie, Wildzie oraz południowej części Nowego Miasta.

– Nasze konsorcjum będzie świadczył usługi na około 393 kilometrach dróg. Dyżurować będziemy non sto, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. W naszej flocie dysponujemy również mniejszymi pojazdami, które będą mogły dojechać do mniejszych ulic, gdzie występuje problem z dojazdem lub też organizacją ruchu – wyjaśnia Bartosz Zawieja, wiceprezes zarządu Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Gdzie zgłosić?

Zgłoszenia dotyczące Akcji Zima są przyjmowane przez komórkę dyspozytorską całodobowo  w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku, w siedzibie ZDM, tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane); mail: zima@zdm.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmuje również miejska infolinia Poznań* Kontakt pod nr tel. 61 646 33 44  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00.

– Kontynuujemy współpracę z Zarządem Dróg Miejskich w zakresie przyjmowania zgłoszeń. Pracownicy naszego biura po weryfikacji, czy dana droga znajduje się w obszarze działania ZDM, wprowadzają zgłoszenie bezpośrednio do udostępnionej aplikacji i dalej są one przekazywane do dyspozytorów centrów zimowego utrzymania – Daniel Nowak, przedstawiciel Kontakt Poznań.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe/poznan.pl(Visited 71 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz