Poznań dostępny dla wszystkich

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Poznań dostępny – 2019”. Miasto szuka firm, instytucji i ludzi, dzięki którym Poznań jest coraz bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia można wysyłać do 16 grudnia.

Propozycja skierowana jest do instytucji, firm, organizacji społecznych i osób prywatnych.


Konkurs ma promować dobre praktyki i inspirować do działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności Poznania dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Ma też zwrócić uwagę na postanowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz na zasady projektowania uniwersalnego.

Cztery główne kategorie

Laureaci nagradzani będą w kilku kategoriach. „Budownictwo dostępne” – to obszar, który dotyczy obiektów użyteczności publicznej (np. budynków administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług) oraz przestrzeni publicznej. Kategoria „dostępna kultura i sport” obejmuje wydarzenia i obiekty kulturalne lub sportowe (w tym wydarzenia rekreacyjne). „Innowacje” to obszar, który uwzględnia innowacyjne projekty, wydarzenia społeczne, rozwiązania techniczne i technologie. W kategorii „Osobowość roku” poszukiwane są osoby, które mają osiągnięcia wpływające na poprawę jakości życia osób z ograniczoną sprawnością oraz ich integrację społeczną i zawodową.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia (w wersji papierowej oraz elektronicznej) oraz prezentacji (PowerPoint) zapisanej na płycie CD/DVD lub pamięci USB. Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania lub złożyć osobiście w jego siedzibie (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu, do 16 grudnia 2019 r. z dopiskiem: Konkurs „Poznań dostępny – 2019”.

O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo potwierdzona data złożenia przesyłki. Wszelkie zgłoszenia złożone po 16 grudnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia kandydatur do konkursu mogą dokonać pełnoletnie osoby oraz stowarzyszenia, fundacje, instytucje, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki organizacyjne. Do konkursu należy zgłaszać dobre praktyki, które są w trakcie realizacji lub zostały zakończone w latach 2017-2019. Więcej szczegółów: http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/890-2019-p,NT0015E37A/

Kapituła konkursu oceni projekty do 31 stycznia 2020 r, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w pierwszej połowie 2020 r.

Poznań dla osób o obniżonej sprawności

Od 2018 roku Poznań wprowadza tzw. Standardy Dostępności – czyli zbiór wytycznych, które są stosowane w projektowaniu, planowaniu oraz realizowaniu remontów i nowych inwestycji. Są one oparte o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów. Nad dostępnością przestrzeni miejskiej czuwa koordynator ds. dostępności publicznej, który wraz z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami sprawdza, czy planowane miejskie inwestycje są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i konsultuje je z projektantami.

Od kilku lat do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowuje się także imprezy miejskie i konferencje. Poznań był też pierwszym dużym miastem, które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy.

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku tworzone są specjalne makiety dotykowe, a osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z miejskich stron internetowych. Urząd Miasta zapewnia także osobom niewidzącym możliwość korespondencji w alfabecie punktowym – adresat otrzymuje odpowiedź w alfabecie Braille’a. Miejskie strony internetowe dostosowane są do potrzeb osób niesłyszących – można tam znaleźć filmy z tłumaczem języka migowego. Natomiast dla osób o obniżonej sprawności intelektualnej tworzone są specjalne „Teksty Łatwe do Czytania”. Powstały one z myślą o osobach, które mają trudności z przeczytaniem i zrozumieniem tekstów o skomplikowanej treści.

AW /poznan.pl/

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz