Poznań dokłada do remontu zabytkowych kamienic

Miasto wspiera renowację zabytkowych budynków. W ubiegłym roku
z miejskich środków dofinansowano m.in. częściowy remont secesyjnych kamienic przy ul. Roosevelta. W roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane związane z renowacją obiektów wpisanych do rejestru zabytków wyda aż 2,5 mln zł.


 To najwyższa kwota na dofinansowanie zabytków w przeciągu ostatnich kilku lat. Od początku kadencji podnosimy ją systematycznie o pół miliona każdego roku – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Dotacje ułatwiają właścicielom nieruchomości sprawowanie właściwej opieki nad obiektami zabytkowymi. Z kwot otrzymywanych w ramach tzw. funduszu remontowego nie są oni w stanie przeprowadzić wielu prac konserwatorskich.

– Ratowanie dziedzictwa to nasz obowiązek, bo jest ono częścią naszej lokalnej tożsamości – tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. – Wspieramy właścicieli obiektów w tym wielkim trudzie, jakim jest renowacja takich budynków. Należy pamiętać, że prace konserwatorskie są często bardzo kosztowne, wymagają zaangażowania specjalistycznych firm, jak również drogich materiałów.

W ramach programu ratowania poznańskiej secesji w ubiegłym roku dofinansowana została renowacja witraży w obiektach przy ul. Roosevelta i Krasińskiego. Pracom konserwatorskim poddano również:
– sień główną zabytkowej kamienicy przy ul. Strzeleckiej 25;
– elementy wystroju zabytkowego budynku przy ul. Karola Libelta;
– elewację wraz z detalem oraz remont dachu wilii przy ul. Bukowskiej;
– elewację willi przy ul. M. Konopnickiej 1;
– wystrój klatki schodowej willi przy ul. Limanowskiego 15a;
– elewację frontową zabytkowej kamienicy przy ul. Niegolewskich 34;
– klatki schodowe zabytkowych kamienic przy ul. Roosevelta 4, Roosevelta 6/7;
– balkony zabytkowych kamienic przy ul. Zacisze 2, Roosevelta 4, 5, 6/7, Krasińskiego 1 /2, 3;
– dach zabytkowej kamienicy przy ul. Roosevelta 6/7 – ul. Krasińskiego 2.

– Dotacja jest szansą przywrócenia blasku tym budynkom. Zachęcamy właścicieli nieruchomości do ubiegania się o dofinansowanie i renowację swoich obiektów.


Dla nas to nie tylko odnowienie budynków, ale też przywracanie ducha poszczególnym miejscom. Równie ważny jest aspekt wizerunkowy naszego miasta, bo zarówno mieszkańcy jak i turyści zwracają uwagę na to, jak takie obiekty się prezentują – wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. – Oczywiście nie ograniczamy się do pieniędzy miejskich, szukamy też środków zewnętrznych.

W regulaminowym terminie do końca listopada 2017r. złożono 39 wniosków na łączną kwotę ok. 6 130 000 zł. Jeden wniosek został wycofany, a dwa nie spełniały wymogów formalnych. Obecnie trwa ich analiza merytoryczna. W kwietniu wnioski będą oceniane przez Komisję Kultury i Nauki RMP, następnie skierowane w formie uchwały do Rady Miasta Poznania.

Renowacje kamienic komunalnych

Od 2015 roku trwa również program zachowania budynków należących do miasta. Działania zainicjował kompleksowy remont kamienic przy ul. Woźnej 5 oraz Woźnej 15. W zeszłym roku przeprowadzona została konserwacja secesyjnej kamienicy przy ul. Ratajczaka 45 oraz kamienicy przy ul. Kantaka 8/9 o bardzo bogatym wystroju architektonicznym.

W 2018r. w budżecie Miejskiego Konserwatora Zabytków na realizację tego zadania zarezerwowana jest kwota 2 mln zł na remont i renowację komunalnej kamienicy przy ul. Św. Marcin 30, a także zabytkowego dworku przy ul. Szyperskiej. Poddana konserwacji zostanie również sień w kamienicy przy ul. Ratajczaka 45.

MKZ/Hubert Bugajny/biuro prasowe/poznan.pl
This slideshow requires JavaScript.


(Visited 292 times, 1 visits today)

Leave a Reply