Poznań będzie miał mobilną stację do badania powietrza

Poznań planuje zakupić mobilną stację badającą stan powietrza w mieście. Obsługiwać ją będą strażnicy miejscy. Dzięki niej będzie można badać także źródło, a nie tylko tło powstawania smogu.

W grudniu Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej wniosła do budżetu miasta poprawkę dotyczącą zakupu mobilnej stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Teraz trwają już rozmowy o tym, jak zadanie ma być zrealizowane.

W Poznaniu mobilna stacja będzie użytkowane przez straż miejską. Szef tej formacji, komendant Waldemar Matuszewski, zwraca uwagę, że Straż odpowiadać będzie za wybór i zakup urządzenia, ale też jego utrzymanie, obsługę na terenie miasta, stworzenia na ten cel nowych etatów i przeszkolenie zatrudnionych osób, które będą zadanie realizować.

Tak stacja powinna pracować w każdej dzielnicy Poznania, w systemie całodobowym – zaznacza Matuszewski.

Komendant na początku chciałby porównać rozwiązania stosowane innych polskich miastach. Dlatego poprosił radnych o trochę czasu, aby móc dokładnie określić, jaki sprzęt Poznań powinien kupić.

Straż Miejska będzie współpracować w tej sprawie z Wydziałem Ochrony Środowiska UMP i z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Mobilną stację należy kupić w takim terminie, aby mogła zacząć funkcjonować w najbliższym sezonie grzewczym.

Dzięki mobilnej stacji będzie możliwy pomiar źródła emisji, a nie tła. W ten sposób można będzie precyzyjniej określić, które podmioty emitują szkodliwe pyły.

Mateusz Malinowski / biuletyn.poznan.pl

Czytaj także:

Radni popierają bezpłatną komunikację w czasie smogu

(Visited 86 times, 1 visits today)

Leave a Reply