Powiaty poznański, gnieźnieński oraz Konin i Gniezno – Ponad 53 mln zł dofinansowania z WRPO na poprawę przepustowości dróg w regionie

Ponad 53 mln zł dofinansowania z WRPO na poprawę przepustowości dróg w regionie

9 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów powiatu poznańskiego i gnieźnieńskiego oraz miast Konin i Gniezno, dotyczące inwestycji drogowych w ramach Poddziałania 5.1.2 „Infrastruktura drogowa regionu”. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezna, Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina oraz Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego.
Łączna kwota projektów wynosi ponad 75 mln zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ich realizację dofinansowanie w wysokości ponad 53 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Realizowane w ramach projektów inwestycje obejmują przebudowę i modernizację sieci drogowej w taki sposób, aby wzmacniała ona powiązania poszczególnych obszarów województwa.


„Inwestycje związane są z interwencją w zakresie infrastruktury drogowej. Ich głównym celem jest – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – poprawa przepustowości dróg i likwidacja tzw. wąskich gardeł, a także wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. To ważne odcinki dróg lokalnych, które odgrywają znaczącą rolę w systemie komunikacyjnym województwa” – podkreślił Marszałek Woźniak.Wart blisko 22 mln zł projekt powiatu poznańskiego otrzymał z WRPO 2014+ ponad 16 mln zł dofinansowania i obejmuje przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2410P (ciąg ulic Swarzędzka/Topolowa) zlokalizowanej w gminach Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn.

Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową S5 (węzeł „Kleszczewo”, gmina Kleszczewo) do skrzyżowania z ul. Olszynową w m. Zalasewo (gmina Swarzędz). Starosta Poznański Jan Grabkowski zaznaczył, że to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, bo obejmuje część powiatu silnie uprzemysłowioną i gęsto zaludnioną.

Łączna długość przebudowanego ciągu drogowego wyniesie ponad 6,8 km. W ramach projektu zaplanowano m.in. poszerzenie drogi do szerokości siedmiu metrów, przebudowę skrzyżowań, wzmocnienie, częściową wymianę i poszerzenie konstrukcji nawierzchni, przebudowę zatok autobusowych oraz budowę i przebudowę zjazdów, budowę ścieżek rowerowych, chodników i przepustów, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne, przejścia i azyle dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji tej inwestycji znacząco skróci się czas podróży, poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz płynność ruchu pojazdów.


Miasto Gniezno zrealizuje projekt o wartości 27,5 mln zł, na który Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 18 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+. „To najwyższe w historii Gniezna dofinansowanie na inwestycje drogowe” – podkreślił Prezydent tego miasta Tomasz Budasz. Wspomniał także, że w dalszej kolejności, ze środków unijnych w ramach gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), budowana będzie obwodnica Gniezna. Projekt polega na rozbudowie układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec, doprowadzającego do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej SSE i obszaru przemysłowego Miasta Gniezna. Inwestycja obejmie przebudowę istniejącej drogi łączącej Al. Reymonta z ul. Słoneczną na dł. ok. 354 m oraz budowę nowej drogi na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Osiniec na długości ok. 450 m. W ramach projektu powstanie również m.in. sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, chodniki i drogi rowerowe, odwodnienie powierzchniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. Projekt ma na celu m.in. zapewnienie bezpośredniego połączenia dróg lokalnych z istniejącymi terenami inwestycyjnymi na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gnieźnie. 13,8 mln zł z WRPO 2014+ otrzyma z kolei koniński samorząd na wart blisko 18,4 mln zł projekt obejmujący budowę odcinka drogi łączącego drogę krajową nr 25 z drogą wojewódzką nr 264.


Obecny na spotkaniu Józef Nowicki, Prezydent Konina powiedział, że wspomniany odcinek skomunikuje tereny inwestycyjne o powierzchni 35 ha, na których powstaną cztery zakłady pracy. Będzie dostosowany do nośności 110 kN/oś i umożliwi dojazd do obszarów koncentracji przemysłowej, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Konina i regionu, wpłynie na wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku. Inwestycja zmniejszy także koszty eksploatacji, skróci czas podróży, a także zapewni większy poziom bezpieczeństwa sieci drogowej Konina. Blisko 5,5 mln zł dofinansowania otrzyma ze środków WRPO 2014+ powiat gnieźnieński, który zrealizuje projekt pt. „Przebudowa Etap I – drogi powiatowej 2483P Wierzyce Czerniejewo”. Wartość całkowita inwestycji to ponad 7,5 mln zł. „To inwestycja drogowa, która zbliży naszych mieszkańców do Aglomeracji Poznańskiej, ułatwi im dojazd do miejsc pracy. Ma także znaczący wpływ na rozwój istniejących terenów inwestycyjnych strefy gospodarczej w Czerniejewie i zaplanowanej do realizacji w ramach OSI strefy gospodarczej w gminie Łubowo” – mówił Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi nr 2483P na odcinku od granicy z powiatem poznańskim w miejscowości Wierzyce poprzez węzeł Czerniejewo drogi ekspresowej S5 do skrzyżowania z drogą 2152P w miejscowości Czerniejewo (ul. Pałacowa). Trasa stanowi dogodne połączenie dla mieszkańców gminy Czerniejewo do węzła Czerniejewo drogi ekspresowej S5, a stamtąd do autostrady A-2 i aglomeracji miasta Poznania, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Górnego Śląska i Krakowa, docelowo w stronę Bydgoszczy i Gdańska – z pominięciem miasta Gniezna.

 

Prezentacje projektów znajdują się w załącznikach.
Przypomnijmy, że dotychczas w ramach Poddziałania 5.1.2 „Infrastruktura drogowa regionu” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 145 mln zł. Więcej informacji na temat Poddziałania 5.1.2 „Infrastruktura drogowa regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl.

Pliki do pobrania:

(Visited 160 times, 1 visits today)

Leave a Reply