Powiat Nowotomyski: Dofinansowanie na na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach sakralnych

W poniedziałek, 27 listopada w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących przyznania dotacji na prace konserwatorskie,


restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.
Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez starostę nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, wicestarostę Tomasza Kuczyńskiego oraz skarbnik Agnieszkę Biegaj,  a Parafiami Rzymskokatolickimi z Powiatu Nowotomyskiego, reprezentowanymi przez poszczególnych proboszczów.

Dotacje w 2017 roku przyznano: parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu –  na wymianę pokrycia dachu wraz z łaceniem i konserwacją konstrukcji więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, montaż orynnowania kościoła – 20 000 zł; parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela  i św. Jana Ewangelisty w Lwówku – na projekt budowlany naprawy ścian wieży kościoła – 15 000 zł oraz parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie, na rekonstrukcję czterech witraży ornamentalnych – 15 000 zł.


(Visited 402 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz