Powiat Nowotomyski – Analiza Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w lutym 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w lutym 2017 roku.

W lutym 2017 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 47 zdarzeń: 3 wypadki drogowe w wyniku których 3 osoby zostały ranne oraz 44 kolizje drogowe.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 3 4 3
Od początku roku 7 7 6

 

Liczba kolizji drogowych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 35 51 44
Od początku roku 73 74 84

 

Liczba osób rannych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 3 2 3
Od początku roku 6 5 8

 

Liczba osób zabitych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 0 2 0
Od początku roku 2 2 1


PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym 2017 r. to:

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu –  7 zdarzeń,

– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami  – 6 zdarzeń,

– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzenia.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Autostrada A2 – 3 zdarzenia  ( 1 wypadek, 2 kolizje)

Droga krajowa nr 92 – 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

Drogi wojewódzkie:

– nr W302 – 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

– nr W305 – 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

– nr W307 – 4 zdarzenia  ( 1 wypadek, 3 kolizje )

– nr W308 – 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

Drogi powiatowe:

– nr 2708P – 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

– nr 2709P – 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

– nr 2718P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2722P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2727P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2738P – 2 zdarzenia  ( 1 wypadek, 1 kolizja )

– nr 2739P – 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

Drogi gminne – 14 zdarzeń ( 14 kolizji )

Drogi inne (niepubliczne) – 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lutym 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 10 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 3 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

SPRAWCY

W lutym 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali  21 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 2 zdarzenie, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 2 zdarzenie, kierujący rowerem spowodował 1 zdarzenie, a 4 zdarzenia spowodowali kierujący niustalonymi pojazdami.

(Visited 326 times, 1 visits today)

Leave a Reply