Potrzeby i oczekiwania poznaniaków

Jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkających w Poznaniu młodych ludzi, kobiet i rodzin? Na te pytania odpowie diagnoza, którą do jesieni opracuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.


Już w najbliższy czwartek, 19 kwietnia ruszają warsztaty, które są pierwszym etapem prac nad diagnozą, która dostarczy danych niezbędnych do tworzenia polityk miejskich i konkretnych rozwiązań.

– Zgodnie z dyspozycją Rady Miasta Poznania, będziemy chcieli dowiedzieć się więcej o trzech bardzo ważnych grupach mieszkańców Poznania: młodzieży w wieku 15-29 lat, kobietach i rodzinach posiadających dzieci. Chcemy nie tylko rozpoznać potrzeby poszczególnych grup osób, ale także poznać bariery – m.in. ekonomiczne, społeczne, kulturowe, organizacyjne, kompetencyjne, komunikacyjne – blokujące potencjały rozwojowe – mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Jej zdaniem potencjał, a także oferta wspierania aspiracji mieszkańców wraz z wiedzą o tych ofertach, mają niebagatelny wpływ rozwój miasta. Badanie ma m.in. dostarczyć wiedzę na temat potencjałów poznaniaków, które nie są wystarczająco wykorzystywane, a które mogłyby stanowić nowy i ważny impuls rozwojowy miasta.

Pierwszy z zaplanowanych warsztatów adresowany jest do aktywistów i organizacji pozarządowych działających na rzecz ludzi młodych. W najbliższy czwartek, od 16:00 do 19:00, będą oni mogli przedstawić swoje opinie w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania. Na kolejny, 27 kwietnia, w to samo miejsce i o tej samej porze, organizatorzy zapraszają aktywistów i organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet. Ostatni, przeznaczony dla aktywistów i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin, odbędzie się 18 maja.

Efektem rozmów podczas warsztatów będzie stworzenie listy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania, związanych z ich funkcjonowaniem w mieście. Jak przekonują organizatorzy w metodzie warsztatowej istotny jest subiektywny punkt widzenia każdego z uczestników, dlatego każda z uczestniczących w badaniach osób traktowana będzie jak ekspert w sprawach miejskich.

Lista potrzeb i oczekiwań wypracowana podczas warsztatów zostanie wykorzystana w badaniu ankietowym. Pozwoli ono stwierdzić, które z potrzeb i oczekiwań są najsilniej wskazywane oraz jakie potrzeby dominują w poszczególnych grupach mieszkańców. Przeprowadzenie tego badania planowane jest w czerwcu i lipcu.

Po analizie wyników uzyskanych we wcześniejszych fazach badania, we wrześniu br. opracowana zostanie diagnoza potrzeb i oczekiwań ludzi młodych, a w październiku – diagnozy potrzeb i oczekiwań kobiet oraz rodzin. Dostarczą one niezbędnych danych do tworzenia polityk miejskich oraz konkretnych rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie miasta.

Jacek Łakomy/biuro prasowe/ Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

(Visited 58 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz