Porozumienie o współdziałaniu Nadodrzańskiego Oddziału SG z Jednostką Wojskową w Poznaniu-Krzesinach

4 lipca podpisano porozumienie o współdziałaniu Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej reprezentowanego przez płk SG Monikę Musielak – Komendanta NoOSG z Jednostką Wojskową Poznań – Krzesiny, reprezentowaną przez dowódcę płk. pil. Łukasza Piątka.


Porozumienie określa tryb i zakres współpracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Jednostki Wojskowej Poznań – Krzesiny dotyczącej przeciwdziałania, współdziałania oraz usuwania skutków sytuacji kryzysowych w czasie pokoju i kryzysu, w tym ataków terrorystycznych i sabotażowych, działania grup dywersyjno-rozpoznawczych, a także przekazywania informacji o negatywnych zdarzeniach, mających wpływ na bezpieczeństwo operacji statków powietrznych.

Współdziałanie obejmuje w szczególności wymianę informacji dotyczących wystąpienia negatywnych zdarzeń, mających wpływ na bezpieczeństwo operacji statków powietrznych w pobliżu lotnisk oraz w sektorach podejścia i odlotu wyznaczonych dla lotnisk, naruszenia systemu ochrony czy wystąpienia sytuacji kryzysowej. Dotyczy także organizowania i prowadzenia na zasadzie wzajemności przedsięwzięć szkoleniowych, w tym między innymi szkoleń z zakresu działań minersko-pirotechnicznych, taktyki antyterrorystycznej w środowisku lądowym, powietrznym oraz kynologii służbowej, wymianę materiałów szkoleniowych oraz wymianę doświadczeń z prowadzonych ćwiczeń oraz praktycznego działania w sytuacjach zagrożeń.

 

 

(Visited 71 times, 1 visits today)

Leave a Reply