Pomnik koziołków wrócił w pobliże placu Kolegiackiego

Rzeźbę przedstawiającą dwa trykające się koziołki można już oglądać w nowym miejscu. W środę, 17 marca pomnik został przeniesiony z parku Chopina na skwer u zbiegu ulicy Wodnej i placu Kolegiackiego. Przestrzeń ta w przyszłości zyska nazwę „Zaułek Poetów”.


Rzeźba nawiązuje do jednego z symboli Poznania – koziołków z wieży ratuszowej. To popularna atrakcja wśród turystów i mieszkańców, którzy chętnie fotografują się w jej towarzystwie. 

– Pomnik koziołków został przeniesiony na skwer u zbiegu ulicy Wodnej i placu Kolegiackiego,gdzie stanął na jednej z kwater po uschniętym drzewie – mówi Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. – Nowa lokalizacja rzeźby tworzy nie tylko piękną perspektywę widokową na przestrzeń placu Kolegiackiego, Kolegium Jezuickie i budynek kościoła farnego, ale także jest szansą na ożywienie tego miejsca.

Rzeźba od 2019 roku znajdowała się w tymczasowej lokalizacji w parku Chopina. Przeniesiono ją tam ze skweru przed plebanią na placu Kolegiackim. Miejsce, w którym początkowo stały koziołki, po zakończeniu remontu, stanie się „ogrodem sztuk” przeznaczonym na zieleń i ekspozycję związaną z Kolegiatą św. Marii Magdaleny.  

Obecnie ramach inwestycji przebudowy placu Kolegiackiego prowadzone są prace przy nawierzchni. Działania kontynuują również archeolodzy, którzy koncentrują swoje wysiłki przy ossuarium i przy ścianach zewnętrznych budynku podziemnego. W przyszłym miesiącu montowane będą lampy oświetlenia drogowego i posadzkowego. 

Podczas prac na placu Kolegiackim archeolodzy odkryli wiele zabytków po Kolegiacie św. Marii Magdaleny. Są to fundamenty, mury obwodowe, filary konstrukcyjne, liczne krypty. Ich lokalizacja uniemożliwia jednak przyjęcie planowanych pierwotnie rozwiązań w zakresie konstrukcji pomieszczeń podziemnych, w których znajdować się będą urządzenia służące codziennemu funkcjonowaniu placu, a także wentylatornia pomieszczeń ekspozycyjnych, sterownia fontanny, system zarządzania oświetleniem oraz skrzynki energetyczne i infrastruktura teletechniczna. Obecnie dla budynku podziemnego opracowywany jest zamienny projekt budowlany. Prace projektowe zakończą się jeszcze w marcu, lecz zanim wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót zgodnych z nowym projektem, musi najpierw uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.

Dokładny czas potrzebny do zakończenia przebudowy placu Kolegiackiego możliwy będzie do oszacowania po uzyskaniu zamiennego projektu budowlanego i decyzji administracyjnych umożliwiających powrót do prac w budynku podziemnym. 

Pomnik koziołków powstał w 2002 roku. Jego autorem jest Robert Sobociński, a pomysłodawcą – Juliusz Kubel, działacz, publicysta i popularyzator gwary poznańskiej.

JZ /poznan.pl/

(Visited 150 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz