Policjanci z Wielkopolski odznaczeni przez Ministra Zdrowia

Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, wręczył odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” policjantom z Wielkopolski. Uhonorowani zostali trzej funkcjonariusze, którzy oddali ponad 20 litrów krwi. To już kolejni mundurowi z garnizonu wielkopolskiego, których Minister Zdrowia wyróżnił za oddanie tak dużej ilości krwi.

31 stycznia br. trzech policjantów z Wielkopolski wzięło udział w uroczystości w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu – Roman Klupieć, w imieniu Ministra Zdrowia, wręczył im odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Wyróżnieni zostali: mł. insp. Piotr Papież – KPP Grodzisk Wlkp., sierż. sztab. Michał Ptaszkiewicz – KWP w Poznaniu i st. sierż. Dariusz Lepczyk z KMP w Poznaniu. Wszyscy wymienieni policjanci od wielu lat są dawcami krwi i oddali już ponad 20 litrów najcenniejszego daru dla ratowania życia.

Jednocześnie Zastępca Dyrektora RCKiK w imieniu własnym, pracowników RCKiK oraz pacjentów złożył wszystkim uhonorowanym dawcom krwi serdeczne podziękowania za ich życzliwość i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym oraz godną naśladowania postawę wobec drugiego człowieka i promowanie idei krwiodawstwa.

(Visited 154 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz