O przyszłości szpitali rozmawiali włodarze powiatów: grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego

Zapewnienie bezpieczeństwa i szeroko pojęta opieka medyczno – społeczna są jednymi z głównych zadań każdych powiatowych władz samorządowych. Może się to odbywać na wielu płaszczyznach, ale bez wątpienia jedną z najważniejszych jest dbałość o zdrowie i życie mieszkańców.


Taką gwarantuje dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia, a w szczególności szpitale powiatowe. 

Włodarze trzech sąsiednich powiatów: grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego rozmawiają ze sobą nie tylko na temat poprawy warunków funkcjonowania Szpitali Powiatowych, ale przede wszystkim nad przyszłością szpitali, które obecnie borykają się z ogromnymi problemami finansowymi. Szpitale te stanowią bowiem wyjątek na mapie województwa wielkopolskiego – funkcjonują w niedalekiej odległości od siebie (około 25 km), a co za tym idzie i wydaje się nieuniknione, konkurują ze sobą. Wspomniane placówki w ostatnich latach dokonały znaczących inwestycji infrastrukturalnych i choć w niektórych przypadkach budynki i oddziały wyglądają olśniewająco, to nadal największym ich problemem są braki personelu medycznego (szczególnie lekarzy) i ograniczenia w bieżącym finansowaniu, które w ostateczności mogą prowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów.  
 
Zarządy powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego podjęły zatem rozmowy o współpracy między placówkami i korzyściach, jakie z tego mogą płynąć dla mieszkańców naszego dużego regionu. Wśród najważniejszych wymienia się – prócz efektów ekonomicznych – przede wszystkim wzrost jakości usług, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatów czy wreszcie możliwości stabilnego rozwoju systemu ochrony zdrowia. Marzeniem lokalnych samorządowców jest bowiem, by mieszkańcy na terenie trzech powiatów mogli otrzymać specjalistyczne wsparcie i pomoc na takim poziomie, aby nie musieli wyjeżdżać do innych szpitali. 
Optymalnie wykorzystując posiadane zasoby i stosując racjonalną politykę inwestycyjną w poszczególnych szpitalach, wszystkie założenia mogą się ziścić. O tym, że samorządowcy profesjonalnie i z odpowiedzialnością podeszli do sprawy może świadczyć ubiegłotygodniowa konferencja. Przygotowana i prowadzona przez najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr n.med. Rafał Staszewskiego oraz eksperta Związku Miast Polskich Marka Wójcika stanowiła kontynuację i jednocześnie dała nowy impuls dyskusji na temat zabezpieczenia medycznego mieszkańców regionu. Konferencję, w której prócz członków zarządów poszczególnych powiatów uczestniczyli również dyrektorzy szpitali zakończyły warsztaty panelowe. Ich efekty omówione zostaną podczas kolejnych spotkań, o których będziemy informować na bieżąco. Cel jest jasny: zdrowie naszych mieszkańców.
 
/powiatnowotomyski.pl/
(Visited 199 times, 1 visits today)

Leave a Reply