O problemach seniorów na Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Problemom środowiska wielkopolskich seniorów poświęcona była Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa, która odbyła się w środę, 11 października 2017 r.

Radni Województwa Wielkopolskiego podjęli przez aklamację uchwałę w sprawie sytuacji środowiska Seniorów w województwie wielkopolskim.


W programie Sesji znalazły się także: informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego na temat działań regionalnego samorządu, mających na celu wsparcie seniorów. Jednym z nich jest Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do roku 2020, który wyznacza kierunki działań Samorządu Województwa na rzecz środowiska senioralnego. Beneficjentami tego programu są osoby starsze, ale także wszyscy, którzy na ich rzecz działają. Jako najważniejsze obszary wpływające na jakość życia osób starszych przyjęto: edukację, aktywność, zdrowie i bezpieczeństwo, a podstawą działań podejmowanych na rzecz osób starszych jest optymalizacja ich sprawności funkcjonalnej we wszystkich dziedzinach życia, włączenie do aktywnego życia społecznego i wykorzystanie potencjału tego środowiska. Samorząd Województwa Wielkopolskiego korzysta również z dostępnych na ten cel środków unijnych, realizując programy, dzięki którym mogą być finansowane projekty wspierające osoby starsze. Zachęca do korzystania z funduszy, które UE oferuje na wsparcie inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne czy stowarzyszenia senioralne.

Marszałek Marek Woźniak zwrócił uwagę, że polityka wobec osób starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Cele i zadania Wielkopolskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do roku 2020 realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wypracowane wspólnie ze środowiskami naukowymi, organizacjami społecznymi i samymi seniorami – wpisują się w tę politykę. Podkreślił, że przygotowujemy się już do tworzenia programu działań SWW w nowej perspektywie, po 2020 roku. Marszałek zaprosił do dyskusji i przedstawiania oczekiwań i propozycji zaznaczając, że bardzo ważny w tym procesie jest głos środowiska seniorów, z którymi wspólnie można wypracowywać najlepsze rozwiązania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego z zadowoleniem przyjmuje, że obok różnego rodzaju stowarzyszeń, powstają w Wielkopolsce Gminne Rady Seniora, których działalność umożliwia – od 30 listopada 2013 roku – ustawa o samorządzie gminnym i upatruje w nich partnera do rozmów oraz wypracowania rozwiązań.

Podczas Sesji zaprezentowano działalność organizacji i stowarzyszeń seniorów, odbyła się także dyskusja uczestników sesji.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki i Zenon Matuszczak – Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Nowym Tomyślu.


Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczace sytuacji środowiska Seniorów w województwie wielkopolskim

Uchwala SWW w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji środowiska seniorów w województwie wielkopolskim

Źródło: umww.pl , Powiat Nowotomyski


(Visited 151 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz