Nowy Tomyśl: Szkolenie zarządów ogrodów działkowych i ogrodowych komisji rewizyjnych z 21 ogrodów powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego i miasta Buk.

Szkolenie aktywu Rodzinnych Ogrodów Działkowych

     W dniu 15 lutego 2019 r. w Nowym Tomyślu odbyło się doroczne szkolenie aktywu zarządów ogrodów działkowych i ogrodowych komisji rewizyjnych. Szkolenie otworzył Józef Kasprzak Przewodniczący Powiatowego Kolegium Prezesów w Nowym Tomyślu. W szkoleniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Paszyk, przedstawiciel Burmistrza Nowego Tomyśla  Jerzy Klimstacz oraz  aktyw 21 ogrodów działkowych  z powiatów  grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego i miasta Buk.

W programie szkolenia omawiano  zadania i obowiązki zarządów ROD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w roku 2019. Omówiono sprawy finansowe ogrodów, sporządzenie bilansów i sprawozdań finansowych. Wiceprezes OZ PZD  Pan  Robert Klimaszewski   przedstawił także aktualną sytuację w PZD oraz omówił nowelizację Regulaminu ROD. Główna księgowa OZ PZD Pani Sylwia Marciniak przedstawiając druki finansowe szczególną uwagę zwróciła na sporządzenie preliminarzy na 2019 rok.

Poseł Krzysztof Paszyk zabierając głos przedstawił sprawę związaną  z nowelizacją ustawy   śmieciowej dotyczących ogrodów oraz ustosunkował się do projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad  zwrotu  wywłaszczonych nieruchomości.

Sprawy związane z działalnością i obowiązkami komisji rewizyjnej w ogrodzie omówił  Pan Edmund Derwich  z Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu.

Fot. Maciej Kasprzak /Wielkopolska magazyn informacyjny

(Visited 187 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz