NOWY TOMYŚL: Straż Miejska rozpoczęła kontrole spalania

STRAŻ MIEJSKA W NOWYM TOMYŚLU ROZPOCZĘŁA KONTROLE SPALANIA ‼ 

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, Straż Miejska w Nowym Tomyślu przy wykorzystaniu drona rozpoczęła kontrole dymu wydobywającego się z kominów.


 Mają one, za zadanie wykryć niebezpieczne związki chemiczne, które wydostają się podczas nieprawidłowego spalania. W razie stwierdzonych uchybień, Straż Miejska zapuka do drzwi mieszkańców w celu przeprowadzenia powtórnego badania, podczas którego brane pod uwagę zostaną próbki popiołu oraz wilgotność drewna.
Kontrole odbywać się będą na terenie całej Gminy Nowy Tomyśl.
Przypominamy że od 1 maja 2018 roku zakazuję się spalania:
1. Węgla brunatnego
2. Mułów i flotokoncentratów węglowych
3. Paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%
4. Węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego surowca, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
• wartość opałowa co najmniej 23MJ/KG
• zawartość popiołu nie więcej niż 10%
• zawartość siarki nie więcej niż 0,8%
5. Biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
DOKUMENTY, KTORE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W CZASIE KONTROLI:
Dla Kotłów:
• dokumentację z badań urządzenia grzewczego, wykonaną przez producenta,
• dokumentację techniczną urządzenia.
Dla opału:
• dokumentację potwierdzającą zakup opału (faktura zakupu),
• pełną informację produktów do opału tj. pochodzenie, wartość opałowa, zawartość popiołu oraz siarki,
• świadectwo jakości (certyfikat jakości)
• zawartość siarki nie więcej niż 0,8%.

UWAGA!
OSOBA NARUSZAJĄCA PRZEPISY UCHWAŁY MOŻE BYĆ UKARANA MANDATEM KARNYM W WYSOKOŚCI DO 500 ZL LUB GRZYWNĄ DO 5.000 ZŁ. 
Gmina Nowy Tomyśl

(Visited 352 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz