Nowy Tomyśl: Ścieżka rowerowa do Borui Kościelnej – w przyszłym roku.

Jak informuje Gminy Nowy Tomyśl: Ścieżka rowerowa do Borui Kościelnej – w przyszłym roku.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował Gminę Nowy Tomyśl, że budowa ścieżki rowerowej do Borui Kościelnej zrealizowana zostanie w 2020 roku.


Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego” zaplanowana została do realizacji w budżecie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2019. Połowę środków finansowych związanych z jej realizacją pokryje Gmina Nowy Tomyśl.
WZDW w Poznaniu poinformował Gminę Nowy Tomyśl, że w związku z przesunięciem się całego okresu prac projektowych, a przez to uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie i zakończenie inwestycji przesunięte zostanie na 2020 rok. Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi jeszcze w tym roku, po uzyskaniu niezbędnych decyzji.

Zobacz również… 

(Visited 376 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz