Nowy Tomyśl: Robocza odprawa z dowódcami

W piątek, 15 marca 2019r., o godzinie 8:00, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się robocza odprawa z funkcjonariuszami pionu dowódczego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Odprawie przewodniczył st. kpt. Marek Kołdyk – szef nowotomyskich strażaków. Celem operacyjnego spotkania było omówienie spraw bieżących w zakresie: funkcjonowania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, akcji ratowniczo gaśniczych, doskonalenia zawodowego, zadań realizowanych w ramach służby, inspekcji gotowości operacyjnych a także ćwiczeń zaplanowanych w najbliższym czasie. Omówione zostały również istotne sprawy administracyjne mające wpływ na funkcjonowanie jednostki.

Konieczność zwołania takiej odprawy potwierdził fakt zawiązania się merytorycznej dyskusji, która spowodowała, że spotkanie dobiegło końca po kilku godzinach rzeczowych rozmów.

(Visited 110 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz