Nowy Tomyśl: OTWARCIE ŻŁOBKA „ZŁOTY PROMYK”

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM – OTWARCIE ŻŁOBKA „ZŁOTY PROMYK” W NOWYM TOMYŚLU.
Zapoczątkowana w marcu bieżącego roku inwestycja zakończyła się sukcesem, czego dowodem jest piękny i funkcjonalny budynek rozbudowanego Żłobka „Złoty Promyk”.


Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Nowy Tomyśl pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, na zadanie pn. Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu – zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego. Łączna pula środków pozyskana w ramach tych programów wyniosła ponad 2,1 miliona złotych, natomiast całkowita wartość inwestycji to ponad 3,1 miliona złotych.
Rozbudowa żłobka polegała na stworzeniu funkcjonalnej przestrzeni, pozwalającej objąć opieką dodatkowe 80 dzieci w wieku do lat 3. Obecnie w nowotomyskim żłobku może przebywać jednocześnie aż 155 dzieci.
W ramach inwestycji powstały m.in. cztery sale z zapleczem sanitarnym przeznaczone dla dzieci, przeprowadzono gruntowny remont kuchni, która dostosowana została do przygotowywania większej ilości posiłków. Zmodernizowano również rozdzielnię posiłków. Zadbano także o zwiększenie komfortu pracy personelu żłobka, dla którego wygospodarowano pomieszczenie socjalne. Zmianie uległo też otoczenie żłobka – powstały nowe ciągi komunikacyjne, wybudowano dwa place zabawa z bezpieczną nawierzchnią, a teren ogrodzono.
Otwarty obiekt żłobka pozwoli na zapewnienie dzieciom z naszej gminy właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzone zajęcia zabawowe w doskonałych, nowoczesnych warunkach.
(Visited 710 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz