Nowy Tomyśl: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ WIADUKTU ! Termin realizacji zamówienia 30.11.2019 roku.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ WIADUKTU

Gmina Nowy Tomyśl ogłosiła przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
– budowę drogi o szerokości jezdni do 7,0 m,
– budowę wiaduktu nad linią kolejową E20 Warszawa – Berlin klasa obciążenia A + STANAG 150,
– budowę skrzyżowań,
– budowę ciągu pieszo rowerowego,
– wprowadzenie elementów separujących na przejściach dla pieszych oraz doświetlenie przejść w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
– zapewnienie prawidłowego odwodnienia istniejących oraz zaprojektowanych elementów wyposażenia drogi, jako preferowane odwodnienie powierzchniowe, ewentualnie za pomocą kanalizacji deszczowej. W przypadku lokalizacji studni w jezdni włazy kanalizacji osadzić w prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warst bitumicznych natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach występowania krawężnika należy zastosować wpusty krawężnikowo – jezdniowe.
– przeanalizowanie dostępności do drogi publicznej działek położonych w obrębie budowanego odcinka – minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 5,0 m,
– usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30.11.2019 roku.

Źródło: Gmina Nowy Tomyśl

Zobacz również…
(Visited 760 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz