Nowy Tomyśl – Odprawa operacyjna z druhami OSP powiatu nowotomyskiego w sprawie programu 5000+.

We wtorek, 3 października 2019r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się narada operacyjna z druhami OSP. Wiodącym tematem narady była zmiana Ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o ochronie przeciwpożarowej,


która zapoczątkowała realizację  programu rządowego 5000+ finansowanego z budżetu państwa.

Naradzie przewodniczył st. kpt. Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który przywitał wszystkich przybyłych gości, w tym Pana Marcina Porzucek – posła na sejm VIII kadencji. Właśnie Pan Marcin Porzucek, któremu są bliskie zagadnienia funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych ogólnie przybliżył założenia programu 5000+. Szczegółowe założenia programu, tryby i zasady przekazywania dotacji na zadania publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” oraz wzór wniosku i szczegóły dotyczące opiniowanie wniosków zostały zreferowane przez st. str. Adriana Rogozia, na co dzień zajmującego się w naszej komendzie sprawami kwatermistrzowskimi.

Na koniec spotkania Komendant Powiatowy PSP w Nowym Tomyślu podziękował Panu Marcinowi Porzucek i wszystkim uczestnikom narady, którzy pomimo realizacji własnych zdań służbowych nie szczędzili czasu na działania związane z rozwojem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowotomyskiego. 

Zobacz również… 

(Visited 185 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz