Nowy Tomyśl – narada operacyjno – szkoleniowa z udziałem prokuratora

W dniu 13 września 2019 r., w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się narada operacyjno – szkoleniowa ze strażakami z nowotomyskiej JRG,


Naczelnikami wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu nowotomyskiego oraz Komendantami Gminnymi ZOSP RP. W naradzie uczestniczyła zaproszona Pani Ilona Burlaga-Karafa – prokurator z Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Rozpoczęcia narady dokonał st. kpt. mgr  Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który po przywitaniu gości omówił program tematyczny roboczego spotkania. W pierwszej kolejności głos zabrała prokurator Pani Ilona Burlaga-Karafa, która omówiła nieprawidłowości w zakresie upubliczniania zdjęć przez strażaków z działań ratowniczo gaśniczych, jakie z tego tytułu mogą wystąpić konsekwencje oraz w jaki sposób należy postępować w sytuacjach udostępniania materiałów. Następnie głos zabrał kpt. Damian Żukrowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, który w ramach akcji „zdrowy ratownik”, „NIE dla raka w straży” dotyczącej profilaktyki nowotworowej, szczegółowo przedstawił ten istotny aspekt ochrony zdrowia strażaków. Kolejnym omawianym tematem była sprawa licznych pożarów pojazdów pożarniczych w okresie żniw. Szczególnie zwrócono uwagę na elementy mające bezpośredni wpływ na pożaru pojazdów i jakie należy podejmować zdziałania w zakresie zapobiegania tego typu zdarzeń.

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Zdjęcia: kpt. Damian Żukrowski, asp. sztab. Andrzej Łaciński

(Visited 84 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz