Nowy Tomyśl – Nadano nazwę rondu u zbiegu ulic: Tysiąclecia, Piłsudskiego i Kolejowej

Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła uchwałę nadającą rondu u zbiegu ulic: Tysiąclecia, marszałka Józefa Piłsudskiego i Kolejowej nazwę – „Rondo „Aesculap Chifa”.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
W uzasadnieniu czytamy:


Z uwagi na fakt, iż dotychczas przedmiotowe rondo nie funkcjonowało pod żadną nazwą, powstała idea, by rondo nosiło nazwę „Rondo Aesculap Chifa”.


Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA powstała 1945 r. w Nowym Tomyślu i od 1991 r. funkcjonuje w ramach spółki Aesculap Chifa Sp.z o. o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 14. Obecnie fabryka w Nowym Tomyślu, której produkowane są narzędzia medyczne wykorzystywane w chirurgii, ortopedii, endoskopii, anestezjologii, neurochirurgii czy stomatologii, zatrudnia blisko 2000 osób.

Rondo, którego dotyczy niniejsza uchwała, już teraz kojarzone jest przez mieszkańców Nowego Tomyśla ze znajdującymi się w pobliżu budynkami ww. spółki. Tym samym zasadnym jest, aby przedmiotowemu rondu została nadana nazwa związana z inwestorem, którego historia od dziesięcioleci związana jest ściśle z Nowym Tomyślem.

Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy rondu będzie wiązać się z wydatkiem finansowym obciążającym budżet Gminy Nowy Tomyśl, związany z montażem tabliczki z nazwą.

(Visited 1 499 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz