NOWY TOMYŚL: Nabór wniosków w ramach programu ,,TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY W ROKU 2022”.

Nabór wniosków w ramach programu
,,TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY TOMYŚL W ROKU 2022”.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską programu osłonowego ,,TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWY TOMYŚL W ROKU 2022”.Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu ogłasza nabór uczestników do w/w Programu.Jego celem jest:

1. zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
2. poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mająproblemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Nabór prowadzony jest do dnia 11 kwietnia br. Zgłoszenie wymaga wypełnienia dokumentów, które można pobrać ze strony www.opsnt.pl i przekazania ich do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej / Dom Dziennego Pobytu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

>>>pomoc humanitarna transport #dlaUkrainy<<<

(Visited 68 times, 1 visits today)

Leave a Reply