Nowy Tomyśl – DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE [ZDJĘCIA, FILM]

 Wczoraj tj.  18 maja 2017 r. w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu odbyła się kolejna debata społeczna poświęcona szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległych terenach. Była to również okazja do zaprezentowania nowych narzędzi komunikacji społeczeństwa z Policją.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowym Tomyślu ponownie zorganizowała debatę na temat, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo mieszkańców powiatu nowotomyskiego.

W zorganizowanej debacie z ramienia nowotomyskiej Policji udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Jarosław Żurek, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu kom. Sławomir Wenderski, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. sztab. Marek Madaj, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Mariusz Piosik. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. Sztab. Piotr Wolny.

Nie zabrakło także Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniewa Markowskiego, Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera, Sekretarza Powiatu Nowotomyskiego Ryszarda Napierały oraz przedstawicieli innych instytucji, które wspólnie z policjantami dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.


Pierwsza część zorganizowanego spotkania polegała na przedstawieniu uczestnikom debaty podjętych działań na rzecz bezpieczeństwa oraz realizacji czynności w oparciu o wnioski mieszkańców zgłoszone podczas wcześniejszej debaty. W tej części zaprezentowane zostały również nowe narzędzia komunikowania się z Policją. Należały do nich: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce oraz aplikacja mobilna Moja Komenda.

Druga część natomiast w całości należała do mieszkańców, którzy zadawali pytania oraz zgłaszali swoje wnioski dotyczące i mogące jeszcze bardziej wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

To właśnie było zamiarem organizatorów, gdyż debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami Nowego Tomyśla o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Tematyka konsultacji dotyczy zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie.Film,Fot.: Mateusz Łysiak/ Wielkopolskamagazyn.pl


(Visited 213 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz