NOWY TOMYŚL: Burmistrz z wizytą u Marszałka

24 sierpnia 2021 roku , Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego spotkał się z Włodzimierzem Hibnerem – burmistrzem Nowego Tomyśla oraz Adrianną Zielińską – zastępcą burmistrza w celu omówienia wspólnych dla obu samorządów spraw.


Burmistrz zdał relację z postępów prac projektowo – kosztorysowych budowy obwodnicy miasta wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi.

Marszałek Marek Woźniak został poinformowany również o zakończeniu prac nad dwiema dokumentacjami projektowo – kosztorysowymi, dot. budowy dużego ronda na drodze wojewódzkiej w Przyłęku oraz budowy ścieżki rowerowej w Przyłęku. Obie te dokumentacje posiadają już  pozwolenia na budowę.

Ww. inwestycje będą realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina wywiązała się ze swoich deklaracji związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Ponadto poruszono temat budowy ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej, przy drodze wojewódzkiej 305 – przedstawiciele władz gminnych zasygnalizowali konieczność dokończenia tej inwestycji w przyszłym roku z uwagi na realne zagrożenie dla rowerzystów w rejonie mostu, przed którym kończy się ścieżka.

Przypomnijmy, że łączny koszt budowy ścieżki wyniósł  prawie 1,85 mln zł, z czego prawie połowę tej  kwoty (909 639,55 zł) pokryto z budżetu gminy.

Gmina Nowy Tomyśl sfinansowała również opracowanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę w kwocie   95 940 zł.

Ponadto Gmina Nowy Tomyśl pokryła koszty wykupu gruntów, po których przebiega ciąg rowerowy  w kwocie 415 000 zł.

W sumie Gmina Nowy Tomyśl przeznaczyła   na realizacje tej inwestycji1 420 579,55 zł

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

(Visited 244 times, 1 visits today)

Leave a Reply