Nowy Tomyśl – Akcja ewakuacyjna w Phoenix Contact

We wtorek, 18 sierpnia 2020r., około godziny 10, ulicami Nowego Tomyśla w kierunku ulicy Celnej alarmowo przemknęły zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.


Były to niezapowiedziane ćwiczenia mające na celu sprawdzenie zachowania się pracowników na wypadek zagrożenia pożarowego. Przeprowadzono próbną ewakuację kilkudziesięciu osób jednej z hal produkcyjnych oraz akcję gaśniczą w wykorzystaniem zastępu gaśniczego i drabiny mechanicznej. W trakcie prowadzonych ćwiczeń zasymulowano zaginięcie jednej poszkodowanej osoby, którą należało odszukać, ewakuować i udzielić jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przyjęty scenariusz ćwiczeń został zrealizowany w pełnym zakresie, a zauważone uwagi i wnioski zostały omówione podczas podsumowania.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Damian Żukrowski

Zobacz również …

(Visited 11 434 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz