Nowy sprzęt dla kaliskich policjantów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu chętnie wspiera wszelkie inicjatywy, które policjanci podejmują na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.


Tym razem, Dyrektor Stanisław Piotrowski przekazał na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu insp. Dariusza Bieńka dwa urządzenia „iBlow” do badania stanu trzeźwości oraz parawan, który będzie wykorzystywany podczas obsługi zdarzeń drogowych.

Komenda Miejska Policji w w Kaliszu współpracuje z WORD-em od wielu lat. Obie instytucje współdziałają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym celu organizowane są działania oraz kampanie społeczne mające na celu podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przedstawiciele WORD-u włączają się również w akcje profilaktyczne skierowane zarówno do tych najmłodszych, jak i trochę starszych uczestników ruchu drogowego.

W ramach wieloletniej współpracy WORD wspiera również rzeczowo kaliska komendę, doposażając policjantów w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy. Dziś dyrektor Stanisław Piotrowski przekazał symbolicznie, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu insp. Dariusza Bieńka kolejne narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach – dwa przyrządy „iBlow”. To nowoczesne urządzenia, które nie tylko wskazują, że osoba poddana badaniu jest pod wpływem alkoholu, ale także pokazują jakie jest jego stężenie w organizmie. Alkomat będzie wykorzystywany przez policjantów drogówki podczas działań prowadzonych na drogach miasta i powiatu kaliskiego. Służyć będzie do eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierowców, a tym samym przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Dodatkowo dyrektor WORD, przekazał funkcjonariuszom z drogówki parawan osłaniający strefę zdarzenia. Osłona będzie wykorzystywana m.in. podczas przeprowadzania oględzin na miejscu poważnych w skutkach wypadków drogowych.

Przekazany dziś sprzęt bez wątpienia ułatwi codzienną służbę kaliskim funkcjonariuszom.

(Visited 84 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz