NOWY MOST W MIĘDZYCHODZIE PRZEJEZDNY W OBU KIERUNKACH

W piątek 28 czerwca br. nowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie został otwarty dla ruchu w obu kierunkach. Samochody poruszają się całą szerokością jezdni. Oznacza to koniec utrudnień w postaci ruchu wahadłowego.


Wciąż jednak należy zachować ostrożność, ponieważ na moście trwają jeszcze roboty wykończeniowe. Zakończą się w lipcu.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Polega na budowie nowego mostu na rzece Warcie wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku o łącznej długości 760 metrów. Obiekt powstał po wschodniej stronie starej, będącej w złym stanie technicznym przeprawy z 1959 roku.

Pierwotnie zadanie miało zakończyć się w listopadzie 2018 r., ale w związku z brakiem postępu robót i niedochowaniem przez wykonawcę terminów umownych, 16 listopada 2018 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozwiązał umowę z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. W marcu 2019 r. WZDW podpisał umowę z Colas Polska Sp. z o.o. na I etap dokończenia inwestycji. Dopiero potem planowane jest ogłoszenie przetargu na II etap dokończenia zadania, czyli rozbiórkę mostu.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

  • nowego fragmentu drogi o długości 760 m i szerokości 7 m
  • nowego, trójprzęsłowego mostu na rzece Warta o długości ok. 140 m
  • czterowlotowego ronda w miejscu skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego i Wały Jana Kazimierza
  • chodnika
  • ciągu pieszo-rowerowego
  • oświetlenia drogowego
  • kanalizacji deszczowej
  • elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • oznakowania

oraz rozbiórkę starego mostu. Jednocześnie WZDW w Poznaniu jest w trakcie realizacji I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku o długości ok. 2 km pomiędzy Sowią Górą i Międzychodem. Wartość zadania wynosi prawie 4 mln zł.

(Visited 293 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz