Nowy dworzec dla Nowego Tomyśla. Zamiast remontu starego budynku dworca zbudowany zostanie nowy obiekt.

Zamiast remontu starego budynku dworca kolejowego w naszym mieście zbudowany zostanie nowy obiekt. Takimi ustaleniami zakończyły się rozmowy pomiędzy burmistrzem Nowego Tomyśla, a przedstawicielami Spółki PKP.


Największą bolączką nowotomyskiego dworca kolejowego jest jego dość znaczne oddalenie od peronów, przy których zatrzymują się pociągi osobowe oraz usytuowanych tam przejść podziemnych, co dla wielu podróżnych, szczególnie niepełnosprawnych jest istotnym problemem. Prowadzone od pewnego czasu rozmowy pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl, a przedstawicielami PKP doprowadziły do korzystnych ustaleń i zaakceptowania pomysłu budowy nowego budynku dworcowego. Burmistrz Nowego Tomyśla zaproponował przekazanie na ten cel należącego do gminy gruntu, przylegającego do istniejących peronów, na którym PKP pobudują nowy budynek. Znalajdą się w nim kasy, poczekalnia dla podróżnych i sanitariaty. Stary budynek dworca kolejowego zostanie natomiast przekazany na potrzeby Gminy Nowy Tomyśl.

Dzięki takiemu rozwiązaniu droga pomiędzy budynkiem, a peronami ulegnie znaczącemu skróceniu, co jest istotne, szczególnie w okresie zimowym.(nowytomysl.pl)


(Visited 985 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz