Nowy batalion 12 WBOT

Właśnie rozpoczął się proces formowania nowych jednostek WOT.  12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej powierzono utworzenie 151 batalionu lekkiej piechoty w Skwierzynie (woj. lubuskie).

Wielkopolska brygada rośnie w siłę. W tej chwili  jednostka liczy już blisko 1200 „Terytorialsów”.  


 Za moment rozpocznie się rekrutacja ochotników do batalionu w Skwierzynie. To ogromna szansa dla mieszkańców województwa lubuskiego, by spełnić swoje marzenia i zostać żołnierzem, nie rezygnując przy tym ze swojej dotychczasowej aktywności w pracy. Oprócz utworzenia nowego batalionu w województwie lubuskim, Minister Obrony Narodowej zapowiedział również, że jednostki tworzone są też w Cieszynie, Brzegu, Słupsku, Sandomierzu  i Kutnie.

Warto dodać, że Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych, który powstał w 2016 roku. Po trzech latach działania, formacja przekroczyła właśnie 21 tysięcy żołnierzy (18 tysięcy to żołnierze TSW i 3 tysiące to żołnierze zawodowi). Średnia wieku „Terytorialsa” wynosi 32 lata. 14 procent stanu osobowego to kobiety. 35 procent żołnierzy posiada  dyplom studiów wyższych a ok. 50 procent ukończyło szkołę średnią. 62 procent „Terytorialsów” deklaruje stałe zatrudnienie a 15 procent inne formy zatrudnienia. Należy zwrócić uwagę, że terytorialna służba wojskowa to doskonałe rozwiązanie dla studentów, którzy stanowią w tej chwili około 15 procent ukompletowania jednostek.

 Jak wstąpić do WOT i stać się jednym z nas? Są dwie możliwości. Pierwsza z nich to udanie się do macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień i złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej. Druga opcja to rejestracja za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zobacz również …

(Visited 118 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz