Nowotomyski arbitraż doceniony

W czwartek, 29 listopada, podczas uroczystej Świątecznej Gali Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki 3. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Stowarzyszenie.


Laureatem Nagrody Głównej Lider Prawników Przedsiębiorstw został Andrzej Kornatowski, Dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna – część Północna z British American Tobacco. Wśród nominowanych do Nagrody Głównej znalazł się Włodzimierz Brych, Kierownik Biura Prawnego Aesculap Chifa, prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, a także Izabela Nowacka, Legal Counsel z firmy Shell Polska.
Przyznając nominację Włodzimierzowi Brychowi z firmy Aesculap Chifa Kapituła doceniła jego ogromne zaangażowanie w propagowanie alternatywnych metod rozwiazywania sporów. Pomimo ogromnego zaangażowania w bieżącą działalność firmy, nominowany poświęca czas na promocję sądownictwa polubownego i występowanie w roli arbitra (Rosja, Ukraina, Gruzja, Kazachstan i Mołdawia) w wielu międzynarodowych postepowaniach.
W ankiecie, która była podstawą do oceny i została rozesłana do prawników przedsiębiorstw, organizatorzy konkursu pytali o spektakularne przedsięwzięcia lub transakcje realizowane z udziałem szefa działu prawnego w ostatnich trzech latach oraz na czym polegał szczególny wkład szefa departamentu prawnego w ich realizacji. Brane pod uwagę były innowacyjne rozwiązania, narzędzia, procedury wdrożone przez dział prawny oraz korzyści dla przedsiębiorstwa, które wynikły z wdrożenia kreatywnych rozwiązań.
Tekst i zdjęcia: Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.


(Visited 148 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz