Nowotomyska Rada Sportu ukonstytuowała się

10 października odbyło się pierwsze posiedzenie Nowotomyskiej Rady Sportu.

NRS to nowy organ konsultacyjny powołany w Gminie Nowy Tomyśl. Jego zadaniem jest m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych i programowych dotyczących sportu.


Nowotomyska Rada Sportu na kadencję 2019 – 2023 powołana została Zarządzeniem nr 137/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 lipca 2019 r. Tworzy ją 10 osób reprezentujących stowarzyszenia sportowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski: Marian Bobkiewicz, Mariusz Jaroński, Jarosław Kasperczak, Marzena Kortus, Wioleta Kucz, Marcin Lampe, Artur Łoziński, Krzysztof Łuka, Krzysztof Miarka i Krzysztof Szeffner. 

Podczas pierwszego spotkania Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla Grażyna Pogonowska wręczyła członkom NRS nominacje. Rada spośród swojego grona wybrała przewodniczącego, którym został Krzysztof Szeffner. Funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono Arturowi Łozińskiemu, a sekretarza – Jarosławowi Kasperczakowi.  

Rada na pierwszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl, a także omawiała plan działań na najbliższy okres.

/nowytomysl.pl/

Zobacz również …

(Visited 356 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz