Nowotomyscy Strażacy podsumowali 2019 rok

We wtorek, 3 marca 2020r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność Komendy za 2019 rok.

Naradę swoją obecnością zaszczycili:

 mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

– Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski

– Renata Gruszka – Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego

– insp. Jarosław Żurek – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu

– Piotr Długosz – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

– dr Stanisław Piechota – Wójt Gminy Miedzichowo

– Marek Ratajczak – Przewodniczący Rady Miejskiej

– Adrianna Zielińska – Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla

– Marek Orzechowski – Zastępca Burmistrza Zbąszynia


– Zbigniew Heliński – Reprezentant Wójta Kuślina

– Krzysztof Kaczmarek – Przedstawiciel Burmistrza Opalenicy

– Piotr Maniecki – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło nr 16 w woj. wielkopolskim

– dh Piotr Zerbe – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

– dh Marek Chojnacki – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. mgr Marek Kołdyk, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, omówił tematy dotyczące statystyki zdarzeń, przyczyn powstawania pożarów oraz gospodarkę finansową. Politykę kadrową przedstawiła ogn. Magdalena Świszcz, która omówiła wszystkie ruchy kadrowe, awanse, odznaczenia, nagrody i proces podnoszenia kwalifikacji nowotomyskich funkcjonariuszy. Następnie przy mównicy stanął  st. str. Adrian Rogozia przedstawiając zagadnienia kwatermistrzowsko techniczne. Kolejnym prelegentem był mł. ogn. Marcin Kozica, realizujący zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze. W sposób szczegółowy przedstawił  sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Ostatnią osobą, która przystąpiła do omówienia realizacji zadań w ubiegłym roku był asp. sztab. Andrzej Łaciński – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Dowódca zreferował najważniejsze wydarzenia związane z działalnością operacyjno szkoleniową, zrealizowane ćwiczenia na obiektach oraz najważniejsze działania ratowniczo gaśnicze. Kończąc swoje wystąpienie dokonał podsumowania w zakresie udziału nowotomyskich strażaków w zawodach sportowo-pożarniczych oraz działań na rzecz prewencji społecznej. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Prezentację, oraz wystąpienia pracowników Komendy zakończył Komendant Powiatowy PSP w Nowym Tomyślu podsumowując działania Komendy         w roku ubiegłym odnosząc się do najważniejszych osiągnięć oraz dzieląc się planami na rok 2020. Następnie głos zabrał mł. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki, podsumował działalność Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim oraz przedstawił kierunki działań na rok 2020. Na zakończenie głos zabrali Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz dh Marek Chojnacki – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy jednogłośnie w kilku słowach podziękowali strażakom za ich zaangażowanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu nowotomyskiego.

(Visited 278 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz