Nowotomyscy strażacy podsumowali 2017 rok

W piątek, 2 marca 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność Komendy za 2017 rok.

Naradę swoją obecnością zaszczycili:

– bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
 

– Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski

– Tomasz Kuczyński – Wicestarosta Nowotomyski

– Ryszard Napierała – Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

– dr Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla

– Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy

– Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia

– Piotr Długosz – Burmistrz Lwówka

– dr Stanisław Piechota – Wójt gminy Miedzichowo

– Jerzy Dziamski – Wójt gminy Kuślin

– Marcin Brambor – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu


– nadkom. Sławomir Wenderski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu

– Władysław Walczak – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło nr 16 w województwie wielkopolskim

 

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. mgr Marek Kołdyk, który na wstępie przywitał zaproszonych gości. Sam też omówił tematy dotyczące statystyki zdarzeń, przyczyn powstawania pożarów oraz gospodarkę finansową i politykę kadrową. Jako drugi głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski, który przedstawił zagadnienia kwatermistrzowsko techniczne. Kolejną osobą, która stanęła przy mównicy była asp. sztab. Andrzej Łaciński – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Dowódca zreferował najważniejsze wydarzenia związane z działalnością operacyjno szkoleniową, zrealizowane ćwiczenia na obiektach oraz najważniejsze działania ratowniczo gaśnicze. Kończąc swoje wystąpienia dokonał podsumowania w zakresie udziału nowotomyskich strażaków w zawodach sportowo-pożarniczych oraz działań na rzecz prewencji społecznej.


Jako ostatni głos zabrał mł. bryg. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Na zakończenie głos zabrali Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Ryszard Napierała – Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, dr Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla oraz nadkom. Sławomir Wenderski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu. Wszyscy jednogłośnie w kilku słowach podziękowali strażakom za ich zaangażowanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Nowotomyskiego.

Opracowanie: asp.sztab. Andrzej Łaciński
Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl

Źródło: /psp.wlkp.pl/


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.(Visited 183 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz