NISZCZYCIELE DRÓG

Jedni drogi budują, inni je niszczą. Przeładowane piaskiem i żwirem ciężarówki mogą sporo kosztować przewoźników w postępowaniu administracyjnym. Przekroczenie nacisków na oś napędową w dwóch skontrolowanych pojazdach wyniosło prawie sto procent! Zamiast ośmiu ton było blisko szesnaście!


Zatrzymane zostały dwa pojazdy dwuosiowe, którymi przewożone były materiały sypkie. Kierowcy nie zabezpieczyli ich ładowni mimo takiego obowiązku. Dopiero jednak ważenie wywrotek na punkcie kontrolnym w Domaninie ukazało skalę naruszeń. Obydwa pojazdy miały znacząco przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą. Przy dozwolonych maksymalnie 18 tonach jeden z pojazdów ważył 22,2 tony, a drugi 21,7. Rekordowe było też przekroczenie nacisków na oś napędową na drodze, na której dopuszczalny nacisk wynosił 8 ton. Pojazdy miały nacisk odpowiednio: 15,8 tony, co stanowiło aż 97,5 proc. większy w stosunku do dozwolonego nacisku i drugi 15,9 tony, czyli o 98,7 większy. W obu przypadkach zostanie wszczęte postępowanie w stosunku do przewoźników. Kara, która może zostać nałożona, to 15 tysięcy złotych na każdego z nich.

Dodatkowo w jednym z pojazdów inspektorzy stwierdzili naruszenia związane z funkcjonowaniem tachografu i używaniem wykresówek. Kara na przewoźnika wyniesie w tym przypadku 3 tysiące złotych. Ponadto obaj kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi za wykryte nieprawidłowości. Kontroli dokonał patrol Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z oddziału w Koninie w rejonie żwirowni znajdujących się w pobliżu Przybyłowa w gminie Koło. Celem tych działań było sprawdzenie poruszających się po drogach lokalnych przeładowanych pojazdów przewożących piasek i żwir.


(Visited 281 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz