Niezidentyfikowane chemikalia w jednym z miłosławskich magazynów

Zgłoszenie o pojawieniu się beczek z chemikaliami w jednym z magazynów, dyżurny SKKP we Wrześni otrzymał w piątek – 10 sierpnia z komisariatu policji w Miłosławiu.


Na miejsce zadysponowano zastępy z wrzesińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zgłoszono do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego zapotrzebowanie na specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG 6 z Poznania.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia działania wrzesińskich strażaków polegały na wprowadzeniu do wnętrza magazynu dwóch ratowników zabezpieczonych w ubrania gazoszczelne i aparaty powietrzne celem dokonania rozpoznania wizualnego składowanych chemikaliów oraz wykonania pomiarów przy pomocy dostępnych mierników – strażacy nie stwierdzili zagrożenia.

Z chwilą przyjazdu strażaków z Poznania wykonano ponowne pomiary atmosfery wewnątrz hali i potwierdzono tym samym brak zagrożenia. W tym momencie swoje czynności na miejscu zdarzenia mogli rozpocząć funkcjonariusze policji.  W hali ujawniono 200 i 1.000 litrowe zbiorniki z chemikaliami o łącznej pojemności około 200m3. Po zakończeniu oględzin policyjnych, strażacy z poznańskiej jrg pobrali na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska cztery próbki do analizy.

Strażacy zakończyli swoje działania o godzinie 16:25

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak
(Visited 179 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz