NIEBEZPIECZNY TRANSPORT Z ADR

Na północy wielkopolski trwają kontrole przewozów towarów niebezpiecznych. Inspektorzy z Piły zatrzymali 6 czerwca w Jastrowiu kierowcę przewożącego blisko 10 ton niebezpiecznego ładunku i ujawnili liczne nieprawidłowości związane z przewozem.
Już na początku kontroli okazało się, że kierowca transportujący materiały niebezpieczne nie miał do tego odpowiednich uprawnień. Jego zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu pozwalające na taki transport, było już nieważne. Również w pozostałej dokumentacji odkryto braki. Kontrola przewożonego ładunku ujawniła, że ładunek niebezpiecznego wodorotlenku sodu przewożono w przeterminowanych zbiornikach, które jednocześnie były nieprawidłowo oznakowane. Ze względu na ujawnione naruszenia, kierowca otrzymał zakaz dalszej jazdy do momentu przybycia innego kierowcy z odpowiednimi kwalifikacjami. Charakter ujawnionych nieprawidłowości spowodował wszczęcie postępowań administracyjnych zarówno wobec przewoźnika jak i nadawcy niebezpiecznego ładunku. Obydwu podmiotom grozi kara po około 3 tysiące złotych.

(Visited 291 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz