Nauka zdalna w OHP do 14 lutego

Przynajmniej do 14 lutego młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Pleszewie, podobnie jak podopieczni pozostałych placówek Ochotniczych Hufców Pracy w kraju – będzie  odbywała część zajęć w szkołach w trybie zdalnym. Dotyczy to uczniów szkół podstawowych i branżowych.


W placówce cały czas  funkcjonuje jednak internat,  w którym przy zachowaniu reżimów sanitarnych  przebywają uczniowie, którzy stamtąd odbywają zajęcia w formie zdalnej.

Takie osoby mają zapewniony dostęp do komputera z internetem i przebywając w internacie mogą odbywać lekcje online. Mają też zapewnioną całodobową opiekę ze strony wychowawców, pedagoga i psychologa  oraz bezpłatne wyżywienie. –podkreśla Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

 Nieco inne rozwiązania przyjęto w kwestii odbywania praktyk zawodowych. W pleszewskim CKiW  młodzież zajęcia nauki zawodu odbywa  na terenie placówki.

 – Uczniowie są  podzieleni na grupy i odbywają  praktyki zawodowe  w systemie zmianowym. Chodzi o to, aby   mieli ograniczony do minimum kontakt z osobami z zewnątrz. Wszyscy noszą obowiązkowo maseczki i przestrzegają pozostałych reżimów sanitarnych. – dodaje  Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.

 Koronawirus nie wstrzymał jednak naboru do placówki. Młodzież, która boryka się z problemami w aktualnych szkołach bądź też pochodzi ze środowisk zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym również w trakcie trwania roku szkolnego może starać się o przyjęcie do Centrum. W szkole branżowej I stopnia  może zdobyć zawód    montera zabudowy i robót wykończeniowych, kucharza, fryzjera, cukiernika i  stolarza. Z kolei  szkoła podstawowa przysposabia do  takich zawodów jak: tapicer, krawiec, kelner, ogrodnik i pracownik obsługi hotelowej.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz