NARUSZONY CZAS PRACY I PODWOJONA MASA CAŁKOWITA

24 października podczas wspólnych działań inspektorów z oddziału kaliskiego wielkopolskiej inspekcji z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie wytypowano dwa pojazdy do kontroli drogowej. Obydwa typy okazały się trafione.


W pierwszym pojeździe stwierdzono liczne naruszenia dotyczące przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej 45 – minutowej przerwy po maksymalnie 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu. Analiza czasu prowadzenia ciężarówki wykazała, że kierowca w ciągu 28 kontrolowanych dni, aż ośmiokrotnie prowadził pojazd bez wymaganej przepisami przerwy. Takie postępowanie jest bardzo poważnym naruszeniem art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku. Wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 4.050 złotych.

Drugim wytypowanym do kontroli drogowej pojazdem był bus o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.  Tu również stwierdzono rażące naruszenie. Kontrola wagowa wykazała, że rzeczywista masa całkowita pojazdu wyniosła aż 7 ton. W  związku z tym kierowcę ukarano pięćsetzłotowym mandatem karnym oraz nakazano mu przeładunek towaru.

/witdpoznan.pl/

(Visited 132 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz