Mobilny symulator zagrożeń pożarowych w KM PSP w Koninie

Komenda Miejska PSP w Koninie wzbogaciła się o mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego, który został pozyskany w ramach przedsięwzięcia: „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konina i powiatu konińskiego,
w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko”.


Istotną rolę w zapobieganiu powstawaniu pożarów odgrywa prewencja społeczna oraz atrakcyjność jej przekazu. Szczególnie ważna jest edukacja dzieci i młodzieży. Mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego niewątpliwie działa na wyobraźnię i wzbudza zainteresowanie. Symulator jest makietą domu rodzinnego oraz nowoczesnym narzędziem, w zakresie edukacji ekologicznej oraz przeciwpożarowej. Symulator wykonany w skali 1:12, jego funkcje sterowane są za pomocą aplikacji, przy pomocy której możliwe jest symulowanie wielu scenariuszy pożarowych, w pomieszczeniach budynku: np. zapalenie się oleju na patelni w kuchni, pożar w kotłowni czy też zapalenie się choinki. Zadymianie pomieszczeń, płomienie symulowane czerwonymi diodami oraz efekty dźwiękowe bardzo realistycznie symulują prawdziwy pożar. Dodatkowo wszystko to możemy widzieć na ekranie telewizora w jakości HD z kamer umieszczonych bezpośrednio w każdym pokoju symulatora. Nowy„domek zagrożeń” będzie wykorzystywany podczas spotkań edukacyjnych
z mieszkańcamiMiasta Konina i powiatu konińskiego, szczególnie z dziećmi i młodzieżą.

Powyższe przedsięwzięcieo łącznej kwocie 84892,68 zł, w ramach którego zakupiono symulator zostałosfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gminy Stare Miasto oraz własnych.

Tekst: st. kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: KM PSP Konin

(Visited 29 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz