Marszałek Woźniak o projekcie budżetu Wielkopolski na 2020 rok: proinwestycyjny, proobywatelski i prospołeczny!

Transport, ochrona zdrowia i kultura to obszary w budżecie Województwa Wielkopolskiego, na które w przyszłym roku zostanie przeznaczonych najwięcej środków. „To bez wątpienia najbardziej proinwestycyjny budżet w 20-letniej historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – mówił podczas konferencji prasowej 15 listopada 2019 roku Marszałek Marek Woźniak, prezentując wraz z Elżbietą Kuzdro-Lubińską,


Skarbnik Województwa sięgający blisko 2 miliardów złotych projekt budżetu Wielkopolski na 2020 roku. Nowościami w jego zapisach są środki na pilotażowy program in vitro w regionie oraz prace związane z powstaniem przestrzeni roboczo zwanej Centrum Muzyki, czyli siedziby Filharmonii Poznańskiej. Wśród inwestycji najwięcej środków w przyszłym roku Marszałek zabezpieczył na kontynuację budowy nowego szpitala pediatrycznego, czyli Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Marszałek Woźniak podkreślił, że wielkopolski budżet 2020 będzie nie tylko proinwestycyjny, ale także proobywatelski i prospołeczny – co wynika z planowanych działań samorządu województwa, jak i silnego wspierania sektora NGO. Na wsparcie może liczyć także policja, straż pożarna oraz ratownictwo wodne. „W ramach tego budżetu musimy także wywiązać się ze zobowiązań, które podjęliśmy. Chodzi m.in. o podwyżki dla pracowników naszych instytucji kultury. W rozmowach ze związkami zawodowymi obiecałem, że co roku znajdziemy środki na ten cel” – powiedział Marszałek Marek Woźniak, który zauważył jednak, że prace nad tym budżetem należały do najtrudniejszych w historii. Ze względu m.in. na mniej pewne dochody samorządów województw, co wiąże się z pogarszającą koniunkturą na rynku oraz rosnącymi kosztami inwestycji.

Wśród nowości przyszłorocznego budżetu Marszałek Marek Woźniak wymienił pilotażowy program in vitro. „Chcemy – wiedząc, że rząd kontynuuje swoje stanowisko wobec tej procedury – podać dłoń parom z całej Wielkopolski, dla których rozwiązaniem problemu może być właśnie in vitro”. W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel 300 tys. zł.

Przyszły rok to także początek prac związanych z powstaniem obiektu zwanego roboczo Centrum Muzyki, czyli siedziby Filharmonii Poznańskiej i miejsca, które będzie sceną rozmaitych muzycznych wydarzeń, wraz z rewitalizacją terenów wokół stadionu Szyca. „Razem z Miastem Poznań zamierzamy przeprowadzić konkurs architektoniczny na koncepcję tego obiektu i zagospodarowanie terenu wokół” – poinformował Marszałek Marek Woźniak.

Na imponujący przyrost inwestycyjności budżetu zwróciła uwagę Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa Wielkopolskiego – „w przyszłym roku na rozwój regionu przeznaczamy miliard złotych”.

Prace w ramach 24 inwestycji na drogach wojewódzkich będą w 2020 r. warte ponad 360 mln zł. To m.in. budowa obwodnic Gostynia i Wronek, rozbudowa drogi wojewódzkiej 190 w okolicach Krajenki, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa, a także budowa mostu przez Wartę w Rogalinku.

217,6 mln zł w przyszłym roku przeznaczonych zostanie na prace związane z budową Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dodajmy, że zaplanowane na lata 2018 -2021 prace przebiegają zgodnie z planem, a łącznie są warte 426,8 mln zł. Pozostałe ważniejsze inwestycje z zakresu ochrony zdrowia dotyczą Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, czy Wojewódzkich Szpitali Zespolonych w Kaliszu i Koninie.

Zakup pięciu pojazdów Elf2 dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie wart 127,5 mln zł.

Wśród wydatków majątkowych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – wartych 34,8 mln zł – możemy wyróżnić adaptację budynków przy ul. Taczaka w Poznaniu na potrzeby Polskiego Teatru Tańca, rozbudowę i przebudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard, Modernizację Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz przebudowę i modernizację budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zmodernizowana zostanie także scena główna Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Inwestycje obejmą także jednostki oświatowe: WSCKZiU nr w Poznaniu, Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Publiczną Bibliotekę Publiczną w Kaliszu, a także realizację projektu ODN w Poznaniu. Całość warta jest blisko 42 mln zł.

Wśród wydatków bieżących należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost dofinansowania przewozów pasażerskich. Projekt budżetu na 2020 roku przewiduje ponad 220 mln zł, przy 202 mln w 2019 r. i 171 mln w roku 2018.

Teraz z projektem budżetu zapozna się Regionalna Izba Obrachunkowa, a następnie nad jego przyjęciem będą głosować radni Województwa Wielkopolskiego.

>>>Prezentacja – projekt budżetu 2020<<<
(Visited 131 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz