Marszałek Jankowiak w sprawie wsparcia budowy wiaduktu w Nowym Tomyślu

Marszałek Jankowiak w sprawie wsparcia budowy wiaduktu w Nowym Tomyślu


Marszałek Wojciech Jankowiak pozytywnie odniósłq się do deklaracji Burmistrza Nowego Tomyśla wsparcia budowy wiaduktu w Nowym Tomyślu, polegającego na opracowaniu dokumentacji zadania i jego współfinansowaniu z budżetu Miasta i Gminy Nowy Tomyśl.
Planowany wiadukt nad linią kolejową znajduje się wprawdzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305, jednak to mieszkańcom naszego miasta i gminy szczególnie mocno zależy na jego powstaniu.
Wielokrotne spotkania i rozmowy burmistrza i pracowników Urzędu z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkiech Pawłem Katarzyńskim i ich pracownikami, zaowocowały dobrą współpracą w tym temacie i wspólnymi ustaleniami, na mocy których Gmina Nowy Tomyśl przygotuje dokumentację dla Województwa Wielkopolskiego i weźmie na siebie część związanych z tym kosztów.
Decyzja ta pozwoli przyspieszyć działania i przybliżyć do kolejnego, najważniejszego etapu, budowy wiaduktu.
Będzie to kolejna, po opracowaniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego rejonu planowanego wiaduktu, cegiełka dołożona przez Gminę Nowy Tomyśl do tej długo wyczekiwanej inwestycji.
Poniżej zamieszczamy pismo, jakie w poniedziałek otrzymaliśmy w tej sprawie od Marszałka Wojciecha Jankowiaka.(Visited 951 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz